Http://www.semjase.net

    Meiers kontaktnotater fra møter med Semjase.Important Info

                                                 
This site in English


                                         
Info om Semjase.


Kontaktnotatene Meier gjorde når han hadde møter med
Semjase.

Meier forteller om seg selv og sine
tidlige kontaker.

Meier forteller om seg selv og
sine tidlige kontaker Del2.

Meier forteller om hva som skjedde
forrut for den første kontakten med Semjase.

Kontaktnotater fra møte nr 1 Tirsdag 28
Januar ca KL 14:40 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 2 Mandag 3
Februar KL 22:10 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 3 Lørdag 8
Februar KL 03:03 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 4 Lørdag 15
Februar KL 01:48 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 5 Søndag 16
Februar KL 23:41 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 6 Søndag 23
Februar KL 22:30 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 7 Tirsdag 25
Februar KL 18:02 i 1975.

Oppdragsdel 2 og 3 fra møte nr 7 Tirsdag
25 Februar KL 18:02 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 8 Tirsdag 18
Mars KL 15:04 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 9 Fredag 21 Mars
KL 16:18 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 10 Onsdag 26
Mars KL 15:20 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 11 Tirsdag 15
April KL 15:46 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 12 Søndag 20
April KL 03:11 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 13 Fredag 25
April KL 17:20 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 14 Tirsdag 29
April KL 14:00 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 15 Torsdag 1
Mai KL 15:57 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 16 Lørdag 3
Mai KL 08:17 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 17 Fredag 9 Mai
KL 03:48 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 18 Torsdag 15
Mai KL 21:34 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 19 Fredag 16
Mai KL 14:09 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 20 Tirsdag 20
Mai KL 10:14 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 21 Tirsdag 27
Mai KL 12:06 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 22 Onsdag 28
Mai KL 18:17 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 23 Tirsdag 3
juni KL 10:14 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 24 Lørdag 7
Juni KL 09:08 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 25 Mandag 16
Juni KL 01:46 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 26 Onsdag 18
Juni KL 04:11 i 1975.                            

                             
Del 1                                                                                       Del 2


                     

                     
Del 3                                                                                   
Del 4


 

 

Litt fra kontaktpersonen
ASKET om pyramidene (Asket var Meiers kontaktperson
før Semjase).

Semjase forteller noe om de
mørke kreftenes bruk av Hitler.

Semjase forteller noe om
JORDENS ALDER OG RESSURSENES FORBRUK.


Meiers versjon av Talmud Immanuel.

Jordens Fjernhistorie i nytt
lys, skrevet av Rune Øverby. Boka baserer seg vesentlig på
informasjon Meier fikk fra Semjase.

Meiers opplevelser mens han var i hyperrommet.                 

Et brev Semjase selv skrev til Meiers gruppe.

Det Erranske alfabet nedskrevet av Semjase selv.

Det
meste fra boken UFO-CONTACT FROM THE PLEIADES av Wendelle Stevens
(in
English)
.

Link
til BILLY MEIER basen i USA
(in English).

Link til DR.
Fred Bells hjemmeside
(Semjase hadde og har fremdeles kontakt med DR. Fred Bell i USA
hvor hun blant annet har bidratt med vitenskapelig informasjon som han benytter i sine
produkter)
(in English).


                           
Kommentarer til dette materialet.


                 
                        
   New site
in English
   
                
        

Samtale 
i Sverige 18/1-2002 angående SBs opplevelser med romfolk. Her forteller han blant annet om sitt møte med Semjase og sin reise til Semjases hjemplanet
Erra.
 MP3


          
Dette prosjektet er under utvikling og ny info blir lagt inn etterhvert..

          
Spørsmål angående denne basen kan rettes til
 

 

Updated 5 April 2009