Fra “Semjase: 10”

Utdrag ur 45:e kontakten Onsdag, 25:e Februari 1976 kl,03,04.

Jordens ålder och förstörelse.


Semjase::

56. En malmbrytning eller annan mineraibrytning på en
planet eller annan stjärna blir bara verkställd hos oss i yttersta
nödfall, då denna procedur är lika med stjärnans förstörelse.

57. En planet eller en annan stjärna får aldrig bli exploaterad i den
formen,som händer på jorden.

58. Vad jordemänniskan bedriver, det är detsamma som en
planetförstörelse.

59. De första onda verkningarna av denna förstörelse gör sig redan
sedan årtionden kännbara på jorden, medan den nuvarande tiden redan
själv inleder födslosmärtorna till förstörelsen.

60. Man kan säga så, att jordemänniskan exploaterat sin planet och
berövat den dess fundamentala livskraft, i det att dess jordolja, jordgas
och olikartade malmer berövats.

61. Detta leder till att jorden lider av förskjutningar i det inre,
vilket lett till våldsamma vulkaneruptioner och jordbävningar, därför
att jorden långsamt bryter samman i sig själv.

62. Men samma händelse blir också framkallad genom uppförandet av
fördämningar och liknande produkter, som genom de samlade vattenmassorna
framkallar mycket farliga jordförskjutningar.

63. Det värsta vansinnet begår jordemänniskan med sina över-jordiska
och underjordiska atombombexperiment liksom med de här fruktansvärda
underjordiska explosions-försöken, som de deklarerat som atombombtest, som
sanningsenligt däremot är mycket farligare.

+(Meier): Det är saker som jag vet, men som alla politiker och
vetenskapsmän förnekar. Men vad menar du med det, att dessa
vansinnesidioter skulle testa ännu farligare saker, som de betecknar som
atombomber.

Semjase::

64. Det är en bomb som blivit framställd ur naturliga urprodukter ur
naturen, men dess verkan vid en explosion är många tusen gånger starkare
än hos den största atombomb.

65. Bringad till explosion i ett lämpligt område, utlöser den en
oerhörd kedjereaktion,genom den jorden inom bara 7 till 8 minuter hemfallit
åt en total eldstorm och atomiserats.

66. Ett räddningsförsök vore hopplöst, för när kedjereaktionen är
utlöst, kan den inte mer bringas till stillestånd.

67. Inte ens vi skulle kunna företaga oss något mot detta.

+ Det vore alltså det absoluta slutet för jorden, ragnarök, som PTAAH
förklarade för mig? Alltså den så kallade overkill, som vi kallar det?

68. Semjase: Javisst.

+ Du har ett rätt sakligt konstaterande. Men säg mig, vilken
vansinnesbomb det handlar om, och under vilka möjligheter den här under
täckmantel av atombombförsök testas?

Semjase:

69. Jag får tyvärr inte göra några uttalanden i officiell form.

+ Det är bra, jag kan redan själv peppra, salta och krydda steken. Men
det vore verkligen skada, om lilla mamma jorden redan så snart skulle flyga
i luften. Den tycks mig nämligen mycket bra och på något sätt har jag
ända fattat tycke för den här världen.

Semjase:

70. Det tycker jag också.

71. Din hemvärld är faktiskt mycket vacker.

72. Men det kommer den inte att vara länge till, om inte jordemänniskan
mycket snart ändrar sin inställning och ger upp sitt vansinnesuppförande.

73. Men ännu förmår jorden att regenerera sig, om plundringarna inom
kort tid blir fullständigt stoppade.

74. Men för regenerationen behöver planeten ett mycket stort tidsrum
som kan beräknas i milliontals år.

+ Det kan jag livligt föreställa mig. När jag tänker på, hur gammal
jorden är, då kan jag på ett ungefär beräkna regenerationstiden.

Semjase:

75. Javisst, men hur mycket uppskattar du jordens ålder till?

76. Det skulle intressera mig.

+ Vill du sätta mig på det hala?

Semjase:

77. Jag är verkligen intresserad av din uppskattning.

+ Hm, då vill jag våga mig på det.- – – Men skratta inte om jag tar
till för mycket.

Semjase:

78. Du har mitt ord.

+ Bra då, våra vetenskapsidioter är de allra slugaste som är ute och
går på vår jord med sin vishet. Dessa uppger jordens ålder till omkring
500 millioner år.(Vetenskapsmännen kommer också med 4,5 – 6 milliarder
år) Sedan min långa resa med dig och PTAAH är jag däremot av lite annan
åsikt. Ni har låtit mig se olikartade stjärnor som tillhör de mest
olikartade utvecklingsstadier. När jag nu betraktar allt tillsammans och
jämför med jorden, då överträffar jag våra vetenskapsmän något i
deras tidsantagande. Först nyligen har jag låtit allting gå igenom
huvudet en gång och räknat sammans allt, varvid jag då kommit till talet
640.Så måste enligt min beräkning jorden vara 640 milliarder år gammal.

Semjase:

78. Du tillåter väl dig ett skämt?

+Varför då?

Semjase:

80. Du vill väl ändå inte säga, att det här är ditt framräknade
tal?

+ Naturligtvis är det så,varför skulle det inte vara så?

Semjase:

81. Har du någon gång talat med min far om denna saken utan att jag
vetat om det, eller kanske med Nera eller Asket-eller kanske med SFATH?

+ Absolut inte.

Semjase:

82. Eller med Quetzal?

+ Varför skulle jag det? Även här kan jag med gott samvete säga nej.
Men vad gäller det? Gör inte saken krånglig.

Semjase::

83. Du skojar verkligen inte med mig?

+ Om det vore så, då kan du du sparka mig till månen.

Semjase:

84. Det är faktiskt häpnadsväckande.

85. Om jag inte själv hade hört dina ord, skulle jag drista mig själv
till att påstå,att någon utav oss hade nämnt talet.

+ Kan du inte göra det lite längre?

Semjase:

86. Efter våre beräkningar är —det är helt enkelt ofattbart.

87. Hur har du då kommit fram till detta tal?

+ i varje fall inte genom söndagsskolan.

Semjase:

88. Det är oförklarligt hur du har erhållit detta resultatet

89. Det är verkligen ett oförklarligt fenomen för mig.

+ Men spela inte över nu. Varför gör du det. Jag har bara ansträngt
mitt förstånd något med den saken. Har jag då skjutit bredvid så
våldsamt, att du liksom måste göra det till en hel mobil teater?

Semjase:

90. Skjutit bredvid säger du?

91. Helt motsatt; det syns mig så otroligt, därför att du bara tagit
miste på talet sex.

+ Nu förstår jag överhuvudtaget inget mer.Om jag har misstagit mig på
en sexa, då är jag ju ännu dummare än våra vetenskapsmän, och hela min
teori av de mest sedda olikartade stjärnorna i universum faller ju ihop som
ett korthus.

Semjase:

92. Men varför då, du har ju gjort en mycket bra beräkning.

+ Gör det inte så spännande. Du har ju just nu sagt,a tt jag bara har
tagit miste på talet sex, och nu påstår du åter att min beräkning var
bra.

Semjase:

93. Nu förstår jag dig.

94. Du antog alltså, att du måste ta bort sexan i ditt tal, varefter du
då skulle komma att hamna på ett resultat av 40 milliarder år.

95. Detta vore förvisso mycket dåligt uträknat, faktiskt.

96. Nej, du skall lägga till en sexa.

97.Våra mycket noggranna beräkningar har resulterat i,att jorden
uppvisar en ålder av 646 milliarder år.

98. Så du har bara räknat fel på en sexa.

+ Sagolikt,och för den sakens skull måste du göra en sån teater.

99. Du har inte haft några som helst hjälpmedel,och har trots det
räknat ut jordeåldern med bara 6 milliarder år fel, vilket era
vetenskapsmän med alla möjliga hjälpmedel inte ens har kommit i närheten
av.

100. Det skulle jag vilja beteckna som fenomenalt.

+ Lämna nu struntpratet. Ni har ju själva givit mig tillfälle, att
kunna se mig omkring på olika gamla planeter. Så det är heller inget
under, att jag har kommit på jordens ålder något så när. Men nu lämnar
vi det, och säg mig hellre en gång,om ni har beräkningar över, hur
länge våra jordförråd fortfarande kan bli exploaterade?

Semjase:

101. Det är helt olika, men i genomsnitt kommer jordens dyrbarheter att
vara utnyttjade inom 27,5 år.

102. Det gäller metaller osv.

103. Jordoljan skulle väl bara räcka i 20 år efter den gällande
jordiska vansinnesutvecklingen.

+ Jordoljan är ju ändå en livsform liksom malmen, eller? Om jag är
riktigt informerad,så handlar det om baziller?

Semjase:

104. Javisst.

105. Jorden besitter en jordoljeförekomst av 646 milliarder ton,varav
redan 65 milliarder ton genom jordemänniskans dumhet blivit exploaterad
eller förstörd.

106. Förstörelsen blev producerad genom underjordiska
atombombexplosioner.

107. Den förstörda oljans kvantitet uppgår till 20 milliarder
ton,alltså närmare hälften av det som jordens människa har exploaterat,
vilket kan beräknas med en kvantitet av 45 milliarder ton.

108. En planet som jorden producerar inom loppet av en milliard år
jordolja i en mängd av en milliard ton.

109. Då planeten är 646 milliarder år gammal producerar den därför i
sitt inre 646 nilliarder ton jordolja.

110. Av denna kvantitet har jordemänniskan på mindre än ett
århundrade redan utnyttjat en tiondedel – en kvantitet, som jorden behöver
65 milliarder år för att producera.

111. Vill planeten återigen regenerera denna kvantitet efter efter den
hittills pågående rovdriften av alla malmer, gaser och oljor osv, då
behöver den efter dagens jordskatteförlust 118 milliarder år, alltså
nästan det dubbla av den normala produktionstiden.

112. Detta därför, emedan jorden i dag genom oförnuftet av sina
invånare saknar väldigt mycket av sina grundämnen som den behöver till
produktion, därför att människan stulit det från den.

113. Enbart jordytan har på mindre än ett århundrade förlorat så
mycket fruktbar mark, att naturen skulle behöva många millioner år, för
att återigen göra den fruktbar.

114. På bara 25 år har människan redan förstört så mycket av
fruktbar eller halvfruktbar mark, att den naturliga måttstocken blivit
överskriden med 144,2 %.

 1. Med det menas; jordemänniskan har till de naturliga öken-områdena
  och liknande ofruktbara områden på bara 25 år skapat nya ofruktbara
  öknar- och ofruktbar mark med 144,2% i det han förstört skogar och
  fruktbar mark.
 2. Ännu för 35 år sedan var jordytan täckt med 86,1% fruktbar jordyta,
  men i dag räknas denna procentsats med 39,7%.

+ Men vad skall man företa sig mot detta? De ansvariga politikerna och
vetenskapsmännen bekymrar sig inte ett skit därom.De säger och tänker
bara, att de själva kan leva gott genom detta vansinne, och att de ju inte
själva mer skulle vara med om att uppleva det eländiga slutet.

Semjase:

117. Tyvärr säger du hela sanningen.

118. Era politiker och vetenskapsmän är renodlade ansvarslösa
varelser,som obetingat måste bli fråntagna sin makt, för att bli ersatta
med förnuftiga och ansvarsmedvetna krafter.

119. Men detta kan tyvärr bara nås genom våld, som måste bli utövat
av folket själva.

120. Jordemänskligheten måste därvid gå in på andra punkter som
låter sig uttryckas i fem värden.

121. För det första; under många år framåt måste ett absolut
födelsestopp bli genomfört, för att minska mängden av
jordemänskligheten under en milliard enheter.

122. För det andra; ett omedelbart instellande av ALLA
jordexploateringar är av livsnödvändig betydelse, och därför måste
varje exploatering bli stoppad.

123. För det tredje; atomtesterna och det ännu större vansinnet med
kedjereaktionsbomber måste med omedelbar verkan bli inställda.

124. För det fjärde; uppförda vattenmagasin måste förstöras.

125. För det femte; samtliga uppbyggda kärnkraftverk måste förstöras,
och nya sådana verk måste förhindras.

+ Flicka, det är saker, som många människor själva har tänkt men
pamparna i de övre och översta ställningarna bekymrar sig inte ett skit
om det.

Semjase:

126. Det är jag medveten om.

127. Jordemänniskan blir tvingad att göra det med våld.

128. Han har alldeles för länge låtit lura sig av de ansvariga
därför kan han heller inte uppnå mer i fredliga former.

129. Makten på jorden blir förkroppsligad genom politiken,
religionerna,och vetenskapsmännen.

130. Och precis denna makt måste bli bruten, annars upplever
jordemänniskan ett mycket elakt slut, inte bara genom krig och utrotning,
utan också genom planetens atomisering.

131. Genom den nya vansinnesbomben är visserligen stora kosmiska
konsekvenser avvärjda, så att andra stjärnsystem och galaxer inte längre
blir ofördelaktigt påverkade.

132. Jorden skulle däremot bli förintad i en eldstorm.

133. Men jordemänniskan har fortfarande lite tid att besinna sig, och de
stora, som du kallar dem, att rycka ifrån dem maktens fäste och att leva
efter naturliga levnadsregler.

134. Men det kan inte undvikas att människan redan måste bära
konsekvenserna av sitt vansinne, då jorden själv redan är så skadad i
sitt inre och yttre, att den redan revolterat i sitt inre.

135. Våldsamma jordbävningar,vulkanutbrott,klimatiska förändringar,
stormar,vatteninstörtningar och olyckshändelser kommer hädanefter att
märka den framtida världsbilden.

136. Hela länder kommer att sjunka i vattnet, och otaliga människor
kommer att få ett olyckligt slut.

+ Jag vet, jag har fått de exakta uppgifterna genom profetiorna från
PETALE-planet.Jag vet också, att ett helvetiskt krig kommer att dundra
över jorden.

Semjase:

 1. Javisst,de här kommande händelserna är redan oundvikliga…. (slut
  urdrag)

(vel – er de det? – jf. Andre kilder – ex. Martinus
– er kloden overvåket av et kosmisk FORSYN – virkende for JORDJEGET
SELV
– og dette forsyn har full kontroll. Så hva som kommer av
nødvendige “renselser” bestemmes av dette forsyn. R.Ø.anm.)