Utdrag ur “Semjase Block 7”. sidan 695 – om Hitler.

+(Meier): Min andra fråga gäller Hitler: Kan du nämna nogra närmare
detaljer om hans ursprung før mig?

Semjase:

19. Du tänker på den före detta ledara av Tyska riket, på Adolf Hitler?

+ Precis.

Semjase:

20. Däröver får jag bara ge dig några sparsamma upplysningar, som
däremot kommer att vara mycket intressanta för dig.
21.
Adolf Hitler var i väldigt många betydelser ett geni. 22. Hans vetande
nådde från de mest olikartade områden av av teknik, över många slags
vetenskaper til] nyttjande av naturkrafter. 23. I sin form var han en
inkarnerad livsform av mycket goda värden. 24. Han var ingen högutvecklad
andemänniska, utan en människa av förstånds-och förrnuftvärden, därtil
bestämd att leda hela den jordiska politiken och näringslivet i en bestämd
riktning.


25. Till detta ändamål blev han skolad, och inkarnerad på på sin ort.
26 Han var bestämd till att våldsamt ge jorden en ny klädnad
och inleda en ny utvecklingsform. 27. Detta blev mycket strängt kontrollerat
och övervakat. 28. Men likväl blev all möda till ingen nytta, och han
förmådde inte göra sig någon rättvisa i det måttet, som det var
förutsett. 29. Via Thule-samfundet från Tyskland lyckades det för
Gizehintelligenserna att ta Hitlers väsen i besittning, och missbruka honom
för sina egna dunkla och ondisinnade ändamal, utan att han kunde sätta sig
till motvärn.

30. Tillika med med detta tilltaget blev dessutom otalliga krafter i form
av Gizeh-intelligenserna hemfallna jorde-människor i hans närmaste område
besatta, och deras inflytande förmådde han inte att motsätta sig. 31. Så
var han snart tvingad, att handla mot sina egna bestämmelser, och att göra
saker som inte motsvarade hans vilja.

+ Något liknande har jag föreställt mig det. Jag kunde nämligen inte
komma tillrätta med, att Hitler helt enkelt skulle ha varit en normal
maktlysten. Hans görande och handlande – hans mig bekanta tankegångar ur
böcker och skrifter före krigstiden – låter sig nämligen inte förenas med
den allmänna bilden som blev gjord av honom efter krigets händelser.

Semjase:

32. Det är så som du säger det. 33. Adolf Hitler blev ondskefullt
missbrukad av Gizeh-intelligenserna, som Thule-samfundet inte har obetydlig
andel i.

+ Det har du redan sagt. Du har redan en gång talat om detta samfund, i
sammanhang med Ashtar Sheran, eller vad det det nu heter. Enligt uppgift skall
faktiskt den här Sheran också ha översänt en romanaktig bok, som det har
förklarats för mig, vari det blivit sagt att hans släktingar för omkring
3500 år sedan, hade tagit ombord den käre Moses på ett strålskepp. Genom
dessa blev då de 10 budorden överlämnade till honom. Förutom det så
hävdade även den här Sheran också, att händelsen med Fatima vore
tillbakaledande på det. Du har ju en gång gjort vissa antydningar om den
här saken, men du har faktiskt inte uttryckt dig tillräckligt klart,
därför att ni inte hade någon exakt visshet över den här händelsen. Nen
du har lovat mig,att du skulle förklara det för mig, när ni hade fått
klarhet om det. Det intresserar mig nu, om Thule-samfundet i Tyskland på
något sätt står i sammanhang med den här Sheransläkten, och om de här
ånyo har något att göra med Gizehintelligenserna.

Semjase:

34. Genom dina frågor har du klippt av en rad förklaringar, som jag
ändå skulle ha givit dig i dag. 35. Genom besvärliga efterforskningar och
övervakningar har vi för några dagar sedan nått entydig klarhet i att
Asthar Sheran faktiskt existerar, och att han därför inte kunde bli
identifierad, därför att han bedrägligt har höljt sig i det här namnet.

36. Hans verkliga namn är ARUSEAK, och han är en släkting till översta
Gizeh-intelligensen. 37. I sitt uppdrag kontrollerar han det tyska
Thule-samfundet, som han har slussat in två starka telepatiska faktorer i,
men som också på telenotisk basis har övat inflytande på många av
Thule-samfundets medlemmar, och olika utomstående grupper, även de som har
mottagit pseudo-budskap från Asthar Sheran.

+ Nu förstår jag en del, men du nämnde ett ord som är obekant för mig,
du sade telenotisk, vad är det.

38. Telenotisk betyder helt enkelt telenose eller telenotie.

+ Det är som en böhmisk skog för mig. Jag vet verkligen inte vad det är.
Jag har aldrig hört detta ordet.

Semjase:

39. Du känner till hypnosen, som beror på objektivt och akustiskt
inflytande,och som blir uppbyggt på dessa. 40. I motsats till hypnos behöver
telenosen inget optiskt inflytande,utan bara vissa högfrekventa svängningar
som är ohörbara för människan,och även på annat sätt outrönbar för
denna, och som blir förmedlat med hjälp av tekniska apparater och
instrument,så som till exempel radio, telefon, television och liknande
kommunikations och förmedlingsapparaturer och instument.

+ Aha,nu ser jag klart. Det hade jag egentligen själv kunnat komma på
genom ordet tele. Jag är verkligen dum.

Semjase:

41. Det är du inte på något sätt. 42. Men tänk
på att du, trots ditt oerhörda vetande fortfarande inte känner till och vet
alla saker, så att du alltid måste lära vidare, det som utvecklingen
fordrar av dig.

+ Det är jag klar över.

(slut utdrag så langt)