Etter å ha lest igjennom dette materialet har jeg følgende
synspunkter. Det virker som om en er låst fast i en bestemt
virkelighetsoppfatning, og alt som fraviker fra denne blir betegnet som
irrläror og det som verre er. Mye av materialet er bra, spesielt den delen som beskriver den åndelige filosofien de har på Erra. Ordlyden
i teksten kan virke fordømmende på de personer som har en avvikende
virkelighetsoppfatning i forhold til det som kommer fram i materialet. I følge kosmiske lover har en ikke rett til å fordømme noen. Virkeligheten er ikke så svart/hvitt som deler av denne teksten kan tyde på. Denne finnes i flere paralelle begivenhetskanaler og en virkelighetsoppfatning kan derfor være like bra som en annen. I teksten framgår det at Meier er den eneste som skal ha hatt kontakt med høyere åndelige livsformer på 2000 år. Dette er direkte feil da mange mennesker dagelig har kontakt med høyere verdener både på jorden og i verdensrommet indirekte eller direkte med sine høyere legemer og via chakrasystemet i kroppen. Erranerne sier også direkte i en av kontaknotatene at det er flere tusen jordboere som har en eller annen kontakt med utenomjordiske sivilisasjoner.
Det virker som om Deva vesener og lignende er ukjent for dem.
Det er ikke korrekt at Georg Adamski var en svindler. Han hadde kontakt
med romfolk fra et annet naturplan med en høyere frekvens. Det kan derfor virke som om denne dimensjonen er ukjent for dem.
Mye av det som blir betraktet som irrläror kan være korrekt i hendhold
til andre virkelighetsoppfatninger. Det virker som om det som ikke på
forhånd er godkjent av Erras vitenskap blir avvist. Dette er ikke bra og det går også mot andre deler av teksten som beskriver åndelige forhold. Teksten er lagt ut på basen i den formen vi fikk den. Det er derfor opp til leserne selv å vurdere innholdet og ta til seg den delen
av teksten som passer for den enkelte. I dette ligger selvfølgelig også at en kan avvise den delen av teksten som ens intuisjon sier er feil.
Hvorvidt denne kritikken har sin årsak i at Meier har blandet sine personlige synspunkter inn i kontaktaktontatene eller at Erranerne har kommet med disse synspunktene er en sak en kan diskutere. Med den høye standaren det er på den åndelige filosofien Erranerne formidler, kan en spekulere i om Meiers personlige meninger skinner noe igjennom her.

  • Tore.