Sjunde kontakten Tisdag 25.2.75 Kl 18.02


 • + 1 dag har du själv kallat mig. Tydligen har du något viktigt att säga mig, Semjase ?
 • 1  Semjase. Ja, så är det, men du måste hålla tyst om det !:………………………
 • + OK, Semjase, jag skall göra som du önskar och jag skall tiga om det.
 • 2  Semjase. Så skall jag tala om något för dig som du säkert blir glad åt. Inom kort får jag ett nytt strålskepp, som du då också kan fotografera på nära håll, för att få riktigt bra bilder.
 • 3. I mitt nuvarande skepp är tyvärr fortfarande de automatiska strålapparaterna inbyggda, som på bortåt 100 meters avstånd – eller noga räknat inom 90 meter – skulle förstöra din film.
 • 4. Strålningen är inte farlig för levande varelser, men den skulle som sagt förstöra din film.
 • + Utmärkt, jag gläder mig i förväg. Kan jag då också få fotografera inredningen m.m. och göra den flygtur med dig som du har lovat ?
 • 5  Semjase. Flyga med får du när tiden är inne för det, men jag får inte låta dig ta ett enda kort(bilde) inne i skeppet.
 • 6. Längre fram kanske, men det får inte jag avgöra.
 • 7. Senare får du också ta en bild av mig. Än så länge är det emellertid inget att resonera om, eftersom det av helt klara skäl inte är tillåtet ännu.
 • + Det blir nog bra, Semjase. Jag ska inte tjata på dig. Det räcker att du säger att det bara är så. Skälen behöver du inte nämna för mig, för de är säkert betydande, och du får kanske inte yppa dem ?
 • 8  Semjase Skälen är viktiga, det är riktigt.
 • 9. Men du har fel i att jag inte skulle få yppa dem för dig. Du skulle bara inte få föra dem vidare, utan du måste behålla dem för dig själv.
 • + Jag förstår, och därför skall du inte heller omtala skälen för mig.
 • 10  Semjase. Du är mycket finkänslig.
 • 11. Men nu vill jag be dig att inte glömma mitt uppdrag
 • + Absolut inte – hur skulle jag kunna det ? Men ska du då redan gå ?
 • 12  Semjase. Nej, men jag bad dig om igen, efersom det är mycket viktigt.
 • 13. 1 dag har jag verkligen tid – mer än vanligt.
 • + Det gläder mig. Då kan vi prata i lugn och ro.
 • 14  Semjase. Jag är också glad för det. Det är mycket välgörande för mig att få prata med en människa som du.
 • 15. Det är något hos dig som tilltalar mig på ett alldeles speciellt sätt.
 • 16. Också dina ofta extrema tankegångar och din filosofi attraherar mig.
 • + Nu fattas det bara att du friar till mig, Semjase
 • 17  Semjase ( skrattar högt ). Just det Vi skulle bli ett nätt par
 • + Idéer måste man ha; idéer, Semjase
 • 18  Semjase. Vad det beträffar brister det inte hos dig, och inte heller när det gäller din speciella humor.
 • + Men tyvärr uppfattas min humor ofta som allvar.
 • 19  Semjase. Du är långt före din tid, och tänker i andra dimensioner.
 • + Det har jag redan funderat över, men om det verkligen ligger till så, det kan jag inte
  avgöra.

 • 20  Semjase. Var inte så blygsam. Du vet det ju.
 • + Nåja, men ska vi inte tala om något annat ?
 • 21  Semjase. Det där är typiskt för dig. Men du har rätt, låt oss tala om något annat.
 • 22. Först skulle jag vilja besvara frågan som du ställde förra gången: M.R. var redan sedan 1956 en av våra kontaktmän.
 • 23. Som du ju vet var han präst i den grekisk-katolska kyrkan.
 • 24. Vi gav honom i uppdrag att ta hand om vissa saker, och det lovade han oss också.
 • 25. Därför tyckte vi att han borde vara rätte mannen att lösa en mycket svår uppgift.
 • 26. Följaktligen visade vi honom platsen, där han kunde finna Talmud Immanuel; d.v.s. den originalskrift, som Judas Iskariot skrev under Immanuels (alias Jesus Kristus) livstid.
 • 27. Med vår hjälp lärde han sig det fornarameiska språket, och var så i stånd att översätta skrifterna.
 • 28. Han gjorde detta mycket korrekt, och åstadkom en tyskspråkig översättning, som du ju känner till.
 • 29. Vid läsningen av originalskrifterna greps han dock av samvetsbetänkligheter, och visste plötsligt inte längre vad han skulle godtaga som sanning.
 • 50. Utåt förkunnade han i spelad övertygelse att han skulle tro på Talmud, men i själva verket var religionen alltför djupt förankrad i honom, och han led av samvetsförebråelser.
 • 31. Detta var då också skälet till att han officiellt lämnade sin religiösa tro, och endast ägnade sig åt uppgiften att översätta nämnda skrifter, vilket han trots allt gjorde på ett mycket korrekt sätt.
 • 32. Men som sagt, han var inte övertygad och han visste inte vad han skulle företaga sig.
 • 33. Därtill levde han ständigt i fruktan, att de skrifter han funnit skulle upptäckas och offentliggöras. Därför var vi tvungna att för säkerhets skull låta honom komma
  i förbindelse med någon, som inte ängslades, och vars karaktär och vetande – så långt vi kunde bedöma – skulle garantera att skrifterna skyddades.

 • 34. Men tyvärr trasslade M.R. allt mer in sig i sin fruktan, och han började prata om saker som kunde bli farliga, både för honom själv och för Talmud.
 • 35. Han drev det så långt, att det i mitten av 1974 inget annat återstod för honom än att fly från Jerusalem och flytta till Libanon, där han levde i ett flyktingläger under falskt namn – tillsammans med sin familj.
 • 36. Men snart fick han fly därifrån också, och flytta utomlands.
 • 37. Hans rädsla var skuld till att han gömde alla skrifterna innanför en trävägg, där de bara ett par timmar senare totalt förstördes av eld, när israelitiska soldater trängde in.
 • 38. Han var alltså vållande till att allt förstördes.
 • 39. Men egentligen är det också vårt fel, eftersom vi litade för mycket på honom, och tilltrodde honom om för mycket. Därmed hade det värdefullaste bevis någonsin föstörts, som eljest skulle ha kunnat uppenbara vad osant är inom den kristna och alla andra religioner.
 • 40. Men trots allt existerar fortfarande en god fjärdedel av skriften i tysk fattning; tillräckligt för att föra fram sanningen i ljuset och befria människorna från dödsbringande villfarelse
 • + Så är det alltså.
 • 41  Semjase. Ja, visst.
 • + Vad gör då M.R. nu ?
 • 42  Semjase. Vi avbröt all kontakt med honom när han flydde från Libanon med sin familj, och överlämnade skrifterna åt förgängelsen.
 • 43. Vi vet bara att han senast var kvar i Irak.
 • 44. Alltsedan dess intresserade vi oss inte längre för honom.
 • 45. Han och hans familj har tappat bort sig någonstans i världen, så som han också har tappat bort sitt rätta namn.
 • + Vad skall nu det betyda ? Är då inte hans namn M.Rashid ?
 • 46  Semjase. Nej, det är bara hans kusin som heter så.
 • 47. Hans verkliga namn skulle jag inte vilja nämna, för kanske använder han det nu igen, liksom han gjorde när han var präst
 • 48. Vi är trots allt inte fientligt sinnade mot honom, och
  vill inte bereda honom några svårigheter. Därför vill jag inte gärna nämna hans namn.

 • + Det är nog bäst så, Semjase. Då vill jag inte heller veta det.
 • 49  Semjase. Nyfiken är du då rakt inte.
 • + Nog annars lite då och då, men om jag inte vill, så är jag det
  inte.

 • 50  Semjase. Du är då ärlig.
 • + Tack. Men var du också ärlig när du vid vårt förra samtal placerade mig i fjärde huvudstadiet och femte understadiet? Jag tycker det verkar lite överdrivet och fantastiskt för mig. Om jag sprider ut det, kommer man att beskylla mig för storhetsvansinne och
  lögn.

 • 51  Semjase. Tror du då att jag ljuger, som ni kallar det ?
 • + Inte direkt, Semjase. Jag skulle snarare vilja säga, att du kanske skojar lite med mig i all
  vänskaplighet.

 • 52  Semjase. Något sådant har jag inget behov av.
 • 53. Jag lurar dig inte, och jag ljuger inte för dig.
 • 54. Sådant är mig verkligen främmande.
 • 55. Låt du lugnt dina medmänniskor skylla dig för storhetsvansinnig och lögnare, för det kommer ändå aldrig att göra dig skada.
 • 56. Huvudsaken är att du är mycket före din tid, och ligger långt före dina medmänniskor och faktiskt måste inordnas i de nämnda stadierna.
 • 57. Det är det enda som är viktigt, ty det är till gagn för dig.
 • 58. Du vet mycket väl att du tycker dig vara en främling i den här tiden och den här världen.
 • 59. Där har du det bästa beviset för att din stadieinplacering stämmer, och inte är något elakt eller vänskapligt skämt.
 • 60. Din ande är mycket långt utvecklad och finner inte sin like på jorden.
 • + Skall jag nu skratta, gråta, svära eller vara tacksam ?
 • 61  Semjase. Intetdera. Du måste bara acceptera faktum, det är inte mer med det.
 • + Jag ger upp, annars blir jag nog tokig.
 • 62  Semjase. En livsform med ditt andliga tillstånd kan inte längre bli förryckt, såvida inte yttre våld tillgripes.
 • + Inte det också – jag ger faktiskt upp.
 • 63   Semjase. Det kommer du inte att göra, eftersom du nämligen själv mycket väl vet att det verkligen är som jag säger.
 • + Människa ! Naturligtvis vet jag det, men varför måste
  vi just alltid tala om att jag vet sånt ? Jag vet det nu en gång, och det borde vara nog med det.

 • Semjase

  64. Bli inte upprörd. Jag vet ju hur tung du ofta är till sinnes, för att du inte kan tala med någon om detta.

 • 65. Därför är du också ensam i världen.
 • 66. Men med mig kan du tala, för jag förstår innebörden av dina ord och tankar.
 • 67. Om du vänjer dig vid det, så blir du inte upprörd längre.
 • + Tack, jag skall försöka, även om det kommer att bli fördömt
  svårt.

 • 68  Semjase. Jag tror jag skall gå nu, för jag vill inte trötta dig.
 • + Men det vore ju befängt, för nu känner jag mig i riktigt fin form för första gången i mitt liv. Och det tycks mig som om vi hade känt varandra i tusentals år. Jag är verkligen mycket glad.
 • 69  Semjase. Då är ju allt väl.
 • 70. Skall vi nu prata om något annat, eller skall jag fortsätta med mänsklighetens historia ?
 • + Den kan vänta, för tack vare vår ordfäktning har jag kommit på helt andra tankar.
 • 71  Semjase. Som du vill. Jag ger dig inga föreskrifter.
 • + Om andra också hade bara en liten del av ditt förstånd, så skulle livet sällan vara svårt. Men låt oss lämna detta ämne nu, för jag har faktiskt en fråga.
  Jag sysslar en hel del med parapsykologiska problem, och stöter därvid ofta på saker och ting som tycks mig oerhört gåtfulla. Men å andra sidan känner jag några personer till namn och utseende, som har någon sorts doktors- eller t.o.m. professorstitel i ämnet parapsykologi. Med långrandigt tal försöker de ofta att göra allehanda parapsykologiska fenomen trovärdiga för lekmannen, medan jag däremot många gånger betecknar dessa utläggningar som ett direkt fablande och t.o.m. som idioti, eftersom de inte kan hjälpa mig fram till någon förståelse. Vad skall jag göra mot detta, särskilt som andra människor ofta tar detta mycket
  allvarligt?

 • 72  Semjase. Du skall inte göra någonting alls åt det. I de flesta fall är din åsikt riktig, eftersom du med säkerhet kan uppfatta vad som är idioti.
 • 73. Tyvärr är det hos er vanligt, att det på doktors- och professorsstolar sitter s.k. lärda, som i själva verket inte alls är lärda.
 • 74. En doktor eller professor i parapsykologi, som ni kallar detta ämne, borde faktiskt också själv vara parapsykolog.
 • 75. Det innebär, att en sådan lärd man också måste förfoga över paranormala färdigheter, annars kan han inte kallas parapsykolog och kan inte heller någonsin förmedla någon som helst grundläggande kunskap på detta område.
 • + Hur är det då med de s.k. helbrägdagörarna ? 
 • 76  Semjase. Otaliga av dem är simpla bedragare och kvacksalvare, som bara förlitar sig på sina patienters och anhängares klippfasta vantro, genom vilken dessa helar sig själva.
 • 77. Men det finns också många som faktiskt använder sina själskrafter till sina medmänniskors bästa.
 • + Kan jag få veta några namn ?
 • 78  Semjase. Ja, men du måste behålla dem för dig själv, för vi vill inte ens skada bedragare och oduglingar – för att undvika att göra redan ont värre.
 • 79. Men i huvudsak bär just de största bedragarna de längsta och klangfullaste namnen, under det att de som verkligen kan sina saker oftast är så gott som okända.
 • + Tack, det räcker. Namn är ju heller inte så viktiga. Men vad som skulle intressera mig är detta: Har du hört talas om U.G., eller känner du honom på något sätt ?
 • 80  Semjase. Vi följer med mycket av det som händer på jorden, och därför har vi också uppmärksammat honom. Han har vissa mentala krafter, som han dock inte själv kan kontrollera.
 • 81. Alla hans ‘nummer’ avtvingar hans medmänniskor vissa andliga krafter.
 • 82. Det betyder att han omedvetet – eftersom han inte kan kontrollera det – aktiverar de andliga krafterna hos många medmänniskor, som sedan hjälpsamt lämnar honom sitt bistånd vid hans försök, likaledes omedvetet.
 • 83. Hans egen andliga förmåga skulle inte räcka till för att prestera något märkvärdigt.
 • + Det var ungefär vad jag trodde.
 • 84  Semjase. Var inte så blygsam, för jag vet att du själv kommit fram till rätt slutsats.
 • + Utan sina kära medmänniskor vore han alltså en nolla, som inte skulle kunna använda sina otillräckligt utvecklade anlag ?
 • 85  Semjase. Javisst, så är det.
 • + Jag anade det ….
 • 86  Semjase. Du visste det !
 • + Okay, jag visste det, och jag tror mig också veta att U.G. talar osanning när han påstår att han har uppehållit sig i ett UFO. Jag tror nämligen att han för första gången uppmärksammade UFO’s i Amerika.
 • 87  Semjase. Även här har du dragit riktiga slutsatser, för han har aldrig någonsin varken varit i närheten av, eller varit inne i något strålskepp.
 • 88. Men han fick höra talas om UFO’s redan i Israel, och inte först i Amerika, som du antog.
 • 89. Att han är en bedragare i fråga om strålskepp vet dock många redan, och just därför är hans namn i många människors mun.
 • 90. Därför kan vi lugnt nämna honom vid namn: Uri Geller.
 • + Är inte det ojuste ?
 • 91  Semjase. Nej, ty hans manager och han själv är beredda att offentliggöra falska kontaktrapporter, som kan rätt bedömas som osanna i och med att vi nämner hans namn.
 • 92. Det är illa nog att vissa bedragare som G. Adamski och
  K. Michalek driver många människor till villfarelse och elände.

 • + Som du vill. – Men här har jag nu tagit med mig en lång lista med frågor. Frågor som man ställt till mig, och som jag skall be dig
  besvara.

 • 93  Semjase. Är det frågor ur din umgängeskrets ?
 • + Ja, men det är också frågor som jag ofta ställer mig
  själv.

 • 94   Semjase. Utmärkt. Fråga bara.
 • + Den vanligaste frågan är om jag även får ta med mig mina vänner m.fl. till våra träffar ?
 • 95  Semjase. Det går tyvärr inte. Orsakerna till det känner du.
 • 96. Skulle jag tillåta det, då kunde vi nämligen helt officiellt vända oss till hela mänskligheten.
 • 97. Men att vi inte kan göra det ännu, det har jag berättat utförligt om.
 • + Förlåt.
 • 98  Semjase. Jag har ju bara svarat på din fråga.
 • + Ursäkten gäller ju inte mig utan alla dem som bett mig fråga.
 • 99  Semjase. Naturligtvis, det borde jag ha vetat.
 • + Min nästa fråga rör människoraserna på jorden. Vi har här gula, röda, vita, bruna och svarta människor. Hur förhåller det sig med dem? Varför finns denna färgskillnad ?
 • 100  Semjase. Det hör egentligen till jordemänniskans historia, som jag ämnade fortsätta att berätta för dig.
 • 101. Men jag skall besvara din fråga redan nu, så behöver jag inte redogöra för det senare.
 • 102. På jorden finns inte bara de fem färgraserna som du nämnde, men de andra är fullkomligt okända för er.
 • 103. Dels lever de på platser, där ännu ingen människa kunnat finna dem, dels …..
 • + Du menar att de kanske lever under jorden, som t.ex. det påstås vara fallet i Mexiko, eller att de lever under kupoler i otillgängliga bergstrakter, eller inne
  i
  berg som det berättas fantastiska saker om.

 • 104  Semjase. Visst, och då och då beger sig dessa raser också ut
  i solljuset och blandar sig med dem som lever på
  jordens yta.

 • 105. Speciellt i länder med mångahanda raser väcker de ingen uppmärksamhet, utan kan röra sig obehindrat,
  i synnerhet om de efter landets sed döljer sitt ansikte. 

 • 106. Svårare blir det ju, om deras ansiktsfärg är mycket
  påfallande – blåaktig, t.ex. de som ….

 • + …lever i Indien, va ?
 • 107  Semjase. Du vet det ?
 • + Jag har ögon i huvudet.
 • 108  Semjase. Naturligtvis, men du har än en gång förvånat mig.
 • 109. Men jag skulle också vilja tillägga, att några raser av annan färg sedan länge är utdöda.
 • 110. De är alla en produkt av ‘himmelssönerna’, d.v.s. de avlades av dessa, som också rött fram nuvarande raser.
 • 111. Himmelssönerna, eller stjärnfararna, som vi vill kalla våra förfäder, bebodde åtskilliga himlakroppar med helt och hållet olika klimat, och följaktligen frambringade de andra raser, som från allra första början förmådde anpassa sig efter klimatet.
 • 112. Allt efter klimatet utvecklade sig också en motsvarande hudfärg, och det finns otaliga sådana i universum.
 • 113. Även kroppsstorleken var olika. Den varierade från
  50 cm till flera meter, allt efter den ifrågavarande
  planetens gravitation.

 • 114. Det fanns – och finns – t.o.m. varelser, som ni kallar giganter, jättar eller titaner, och sådana varelser levde en gång också på jorden.
 • 115. Även dessa födde här avkomma, men den utrotades så småningom, eftersom den var mycket vildsint och utovade tyranni.
 • 116. De nuvarande olikfärgade raserna är alltså avkomlingar till våra förfäder av olika färg, vilka kom från olika himlakroppar.
 • + Då har alltså människan egentligen inte skapats på jorden, och hon stammar inte heller från aporna ?
 • 117  Semjase. Tror du då på den där apmänniska-teorien ?
 • + Jag är väl inte dum. Mitt förstånd säger mig något annat än vad som kom från en Darwins förryckta hjärna, han som satt denna skräcksaga till världen.
 • 118  Semjase

  118. Jag har aldrig betraktat dig som dum

  + Jag menade inte så; det är bara ett slags talesätt, som visar vad jag
  känner.

 • 119  Semjase: Jaså.
 • 120. Nåja, du har rätt i att människan inte härstammar från aporna.
 • 121. Hon kom till genom att våra förfäder beblandade sig med jordevarelser, som man då helt enkelt kallade Evor.
 • 122. En beteckning, som inte betyder något annat än…
 • + de, eller den som föder.
 • Semjase:
 • 123. Just det, men återigen förekommer du mig.
 • 124. Var har du fått detta ifrån ?
 • + Jag använder mitt huvud även till att tänka och kombinera fakta med, men å andra sidan känner jag ju också till Talmud Immanuel, och därvid inte bara just det, som finns tillgängligt på tyska språket.
 • 125   Semjase. Naturligtvis.
 • 126. Men jordevarelserna på den tiden var av de mest olikartade former och slag.
 • 127. Dels var de helt förvildade kreatur med människoliknande former som utgjorde avkomlingar till varelser, som våra förfäder lät plantera på jorden långt tidigare.
 • 128. Dessa avkomlingar till de utsatta parade sig med olika djurarter och födde nya livsformer.
 • 129. En av dessa är för övrigt den ännu i dag kända apvarelse som utgör en människa-djurmutation.
 • 130. Sålunda härstammar apvarelsen från människan, och inte tvärtom.
 • 131. Mutationsformer mellan människa och apvarelse har era forskare och vetenskapsmän redan funnit ganska många, mest dock endast som skelett eller skelettdelar.
 • 132. Dessa mutationsformer – delvis människa och delvis apa -är kända för människan under namn som afrikanus, peking-människa och neandertalare etc.
 • 133. Fyra olika arter av dem har bibehållit sig genom alla gångna årtusenden, och deras efterkommande lever än
  i dag, visserligen inte längre i stora hjordar utan bara
  som enstaka exemplar, eller i mycket små grupper.

 • 134. De är så ytterst förvildade och skygga att människan nästan aldrig kan se dem.
 • 135. För dem har människan präglat en speciell benämning: Yeti..
 • 136. Evorna var återigen inget annat än mycket förvildade avkomlingar till dem, som för tusentals år sedan utsattes, och som då fråntogs alla slags
  hjälpmedel.

 • 137. De var som vilda djur, som levde i större hjordar.
 • 138. När våra förfäder slutgiltigt slog sig ner på jorden, bröt de en sträng lag och våldförde sig på dessa
  varelser.

 • 139. Det vill säga att de lade beslag på de trots sin vildhet på något sätt sköna kvinnliga varelserna och parade sig med dem.
 • 140. Därur uppstod den nuvarande människans första
  förfäder.

 • 141. Man kallade dem på förfädernas gamla språk för Adam, vilket betyder
  ‘jordemänniska’.

 • 142. Denna deras första beteckning har sedan blivit kvar som
  namn, och det användes än i dag av er.

 • 143. Då våra förfäder emellertid bestod av blandade raser med olika hudfärg och storlek alstrade de helt natuligt allt efter sina egenskaper nya olika färgade raser med olika
  kroppslängd.

 • 144. De minsta var inte mer än 50 cm stora under det att de största och vildsintaste nådde upp till tolv meter.
 • 145. Deras utseende varierade också, och många arter påminde bara avlägset om
  människan.

 • 146. Man lät dem dö ut, eller man dödade dem om de var alltför
  ondskefulla. Många gånger gömde de sig i långt avlägsna trakter och överlevde i
  årtusenden, eftersom deras medellivslängd låg på 15.000 år.

 • 147. Men efterhand föll också de offer för tiden eller människorna. Den som senast avled, och vars liv fick ett våldsamt slut, dog för något mer än 2 300 år sedan.
 • 148. Efter vad vi vet lever i dag bara sju sådana varelser kvar på jorden. De håller sig så väl gömda, att de med säkerhet aldrig kommer att hittas, och en gång kommer de att dö en fridfull död.
 • 149. Oftare frekommande än dessa giganter, titaner och cykloper, som ni kallar dem, var de rena jättarna.
 • 150. De tjänade ofta stora och maktlystna härskare.
 • 151. Man kallade dem Goliat, och avsatte dem speciellt för krigsändamål.
 • + Tack, det var mycket utförligt, Semjase. Men nu har jag en fråga till, och den rör framtiden. Kan du säga mig något om den framtid, som väntar människorna och jorden ?
 • 152  Semjase. Nu försätter du mig faktiskt i förlägenhet.
 • 153. Mycket är bra att veta i förväg, men mycket annat åter är det bäst att inte känna till, om man inte exakt vet, att man kan bruka kunskapen på rätt sätt.
 • 154. Dig själv kan jag väl anförtro vad framtiden har i sitt sköte, men på de andra människorna ställer det utan tvivel ett orimligt krav.
 • + Jag ville ju inte veta i minsta detalj, utan bara lite allmänt.
 • 155  Semjase . Trots det måste jag fundera på saken och även rådgöra med de andra.
 • + Naturligtvis, Semjase. Jag vill ju inte förleda dig till något som du inte tycker är rätt.
 • 156  Semjase. Det vore inte så lätt, men tack i alla fall.
 • 157. Vi har i dig funnit just den rätta människan, och jag är mycket glad över det.
 • 158. Du tillhör en grupp människor som sysslar med gräns-vetenskap och andlig vetenskap.
 • 159. Jag har ofta lagt mig vinn om denna grupps intressen och funnit att den är den enda i sitt slag.
 • 160. Ni arbetar på en mycket reell grund, och obundet.
 • 161. Jag har kunnat konstatera att andra liknande grupper tyvärr sysslar med ting som tillhör det overkliga.
 • 162. De genomför ofta experiment som de själva inte kan förstå, och till vilka de oftast söker felaktiga förklaringar.
 • 163. Men detta är återigen inte förvånansvärt, ty i dessa grupper har praktiskt taget bara sådana människor upptagits, som fallit offer för vidskepelse och religiös villfarelse.
 • 164. Jag lyckönskar er grupp som så fritt och realistiskt bemöter allt stoff, och inte med mystik som de andra gör.
 • 165. Ni är på rätt väg – håll er kvar på den
 • + Tack, Semjase. Får jag komma med en fråga till, eller var detta ditt avskedstal för i dag ?
 • 166  Semjase. Du roar mig med din egenartade humor.
 • 167. Fråga på bara. Jag har lite tid ännu.
 • + Du har just nämnt vår grupp. Just därifrån kommer min nästa fråga, liksom också några tidigare: Hur förhåller det sig med ‘andevärlden’ och med de s.k. bandspelare-rösterna ? Kan du ge mig uttömmande besked ?
 • 168  Semjase . Inte så, som du gärna skulle vilja, men jag kan i alla fall förklara något, som du sedan kan vidarebefordra.
 • 169. Det finns tyvärr ganska mycket som människan får erfara först efter det att hon blivit andligt tänkande, och utvecklat den andliga kunskapen och den andliga visheten till en nödvändighet.
 • 170. Därför är det mycket jag måste förtiga – tyvärr också för dig.
 • 171. En ‘andevärld’, som du kallade det finns inte.
 • 172. 1 detta avseende finns bara de ‘finmateriella’ världarna.
 • 173. Det är världar, som ligger inom andra dimensioner, och som inhyser andeformer utan kropp.
 • 174. Om en ande lämnar sin kropp kan den helt enkelt inte slå sig ner någonstans. Den måste åter bo i en kropp, eller också söker den upp en finmateriell värld för andeformer. Sådana världar finns det otaliga.
 • + Där lever anden med egen form, ända tills den vänder åter tillbaka till den nyskapade ‘gästkroppen’?
 • 175  Semjase. Riktigt.
 • 176. Det vill säga: varje ande har en speciellt för honom anpassad boning (kropp), i vilken den genomlever sitt
  liv i materiell form.

 • 177. Under en hel huvudperiod kan man så iakttaga att gäst-kroppens anletsdrag nästan alltid är lika.
 • 178. De förändras blott helt omärkligt ända tills dess att ett högt andligt stadium är nått.
 • 179. Vid mycket lågt eller mycket högt andligt tillstånd kommer alla gästkroppars ansikten att likna de olika andeväsendena.
 • 180. Dör en gästkropp så lämnar anden den och går normalt in i en finmateriavärld.
 • 181. Även där måste den genomleva bestämda perioder innan den på nytt kan taga emot en gästkropp.
 • 182. Men om en gästkropp av någon anledning skulle förintas genom
  våld, så kan det förekomma att anden snabbast möjligt söker sig en annan
  gästkropp, och slår sig ner
  i den.

 • 183. Ofta tränger den t.o.m. in i kroppar som redan är
  upptagna.

 • 184. Detta har till följd, att två andar i samma kropp kan ställa till med stor
  förvirring.

 • 185. Men det normala forloppet är att anden går in i
  finmateriavärlden, och där åter tillbringar sin läroperiod.

 • + Detta överensstämmer något så när med vad jag föreställt mig, om också inte i detalj. Kan vi på något sätt komma
  i förbindelse med dessa andeväsen i en finmateriavärld ?

 • 186  Semjase. Ja då, men det är inte att
  rekommendera.

 • 187. Andarna i denna finvärld har inte kommit längre i sitt vetande än de var i det materiella livet.
 • 188. Osanning, lögn och helt medvetet vilseförande är alltjämt utmärkande för dem.
 • 189. Därför bör de som lever ett materiellt liv inte sätta sig i förbindelse med dem, eftersom de då ofta får i sig
  lögner.
 • 190. Det vore bättre för de levande att de ökar sitt vetande genom eget andligt
  arbete, än att vilja tillägna sig det på det sättet, eftersom de helt enkelt bara blir
  vilseförda.

 • 191. Naturligtvis finns det också andeformer som har en ärlig inställning och ger sanna svar.
 • 192. De är emellertid få, och de lever i högre sfärer, eftersom de har andligen
  utvecklats.
 • 193. På det hela taget är det dock få människor som kan komma i förbindelse med
  döda, som ni kallar dem.

 • 194. Även om ni på jorden har stora spiritistiska
  cirklar, så är de ofta bedrägliga.

 • 195. Många medier är bara mycket goda skådespelare, som med lusta hänger sig åt sitt
  skådespeleri.

 • 196. Det är ett faktum, som tyvärr är mycket svårt att bevisa hos
  jordemänniskorna.

 • 197. Å andra sidan finns det också sådana medier, som inbillar sig oerhörda ting, och som sedan i trancetillstånd perfekt efterapar dem, varigenom också ett bedrägeri äger
  rum.

 • 198. Deras inbillningsförmåga går därvid ofta så
  långt, att de faktiskt berättar om vad som hänt andra människor
  i det förgångna eller vad som kommer att hända dem i framtiden, och de kan t.o.m. perfekt återge
  röster.

 • 199. Men vi får inte glömma, att det finns medier som skämt-samt eller illasinnat utnyttjas av allehanda andeväsen från andra
  dimensioner.

 • 200. Verkliga medier finns det bara några få, och för det mesta är de helt
  okända.

 • + Då har jag alltså inte tagit fel.- Men hur är det nu med bandspelarerösterna ?
 • 201  Semjase. Här är det mycket som spelar in
 • 202. De flesta fallen kan helt enkelt återföras till de hos er bekanta radiovågorna, varvid ofta radioamatörerna spelar ett spratt.
 • 203. Men å andra sidan kommer många av dessa kontakter från rymdfarares kommunikationsmedel.
 • 204. Men också människornas tankar spelar en viktig roll, och de tränger sig ofta fram som hörbara röster – och inte bara på ljudband utan också fritt hörbara.
 • 205. Ofta härmar en ‘ljudbandsfrågare’ omedvetet en röst, som på något sätt för fram tankar till honom – och överför på så sätt noggrant det svar till bandspelaren, som han vill få eller höra.
 • + Men hur är det möjligt ?
 • 206  Semjase . Om jag vore tvungen att förklara det för
  dig, skulle det bli oerhört komplicerat och ta lång tid.

 • 207. Men jag kan säga dig, att varje mottagare samtidigt också är en sändare. Uppfångade högsta tankesvängningar kan därmed återges till en mottagare.
 • + Då skulle alltså ljudbandsrösterna inte alls vara fenomen från en andevärld ?
 • 208   Semjase. Det är inte alldeles riktigt, ty likaväl som det finns äkta medier, som kan komma i förbindelse med andra dimensioner, så finns det också äkta ljudbandsröster, som faktiskt kommer från andeväsen i olika finmateriavärldar.
 • 209. Men det finns lika få av dem som av äkta medier.
 • 210. Även på detta område bedrivs tyvärr skojeri, vilket kan tillskrivas människans strävan efter ryktbarhet o.d.
 • + Tack, Semjase. Du har verkligen hjälpt mig oerhört.
 • 211  Semjase. Nu får det räcka för i dag. Plikten kallar mig.
 • 212. Men tyvärr måste jag också meddela dig att jag inte kan komma hit under de närmaste 24 dagarna, för jag måste göra en lång resa till …….. (nämn inte orten är du snäll), eftersom jag har blivit
  pålagd en uppgift.

 • + Det var väldigt synd, Semjase. Men får jag bara fråga dig ett par saker till, eftersom jag inte får se dig på så länge ?
 • 213  Semjase . Javisst.
 • 214. Fråga bara, det räcker nog tiden till.
 • + Tack. – Hittills har du aldrig sagt mig var du egentligen uppehåller dig när du inte talar med mig. Får du tala om det för mig ? 
 • 215   Semjase. Delvis kan jag tala om det för dig, d.v.s. för dig får jag tala om allt, men du får inte offentliggöra allt.
  Vi har på jorden, liksom på många andra planeter, våra stödpunkter, där vi uppehåller oss varaktigt.

 • 216. En sådan stödpunkt har vi också här i landet, i Schweiz. Den ligger högt uppe i bergen vid …….
 • 217. Där har jag min huvudsakliga uppehållsort när jag är på jorden.
 • 218. Men vi har också några andra viktiga stationer, som är fördelade över hela världen.
 • 219. Men de är alla så säkert uppförda, att det vore omöjligt att hitta dem om man inte exakt känner till dem.
 • 220. Jag är emellertid mycket ofta på väg, och har uppgifter att fullgöra i de mest olika världar.
 • 221. Ofta gör jag också besök ‘hemma’, som ni brukar säga, så jag uppehåller mig också ofta på Plejaderna.
 • + Kan vi prata utförligare om detta någon gång senare ?
 • 222  Semjase. Naturligtvis. Men mycket blir bara för dina öron.
 • + Jag väntar med spänning. Tiden kommer förståss att tyckas mig lång. 
 • 223   Semjase. Jag kommer att stå i tankeförbindelse med dig.
 • + Åtminstone en tröst. Men kan du också tala om för mig hur det ligger till med den s.k. ‘andemusiken’ ?¨
 • 224  Semjase. Andemusik ? Vad är det ?
 • + Det påstås jämt att vissa människor skulle få musik-stycken förmedlade från den andra sidan.
 • 225  Semjase. Jaså.
 • 226. Och det kallar ni ‘andemusik’ ?
 • + Vissa kallar det så, men hur ligger det till ?
 • Semjase

  227. Det rör sig om elakt bedrägeri.

 • 228. Andeväsen förmedlar ingen musik till levande människor.
 • + Bra, – och hur är det med ‘framkallandet av makter’, magien ?
 • Semjase

  229. Det är du väl orienterad om, och du vet mycket väl, att den inte existerar i den form, som allmänt antas och förfäktas.

 • 230. Magi baserar sig på de andliga Plus- och Minuskrafterna..
 • + Alltså gott och ont, eller med andra ord positivt och negativt ?
 • Semjase

  231. Jag har ju redan sagt att du är väl orienterad och vet mycket i dessa ting.

 • + Men trots det skulle jag vilja prata med dig om det.
 • Semjase

  232. Visst får du det, men det måste vi skjuta upp till senare, för nu måste jag verkligen ge mig av.

 • + Naturligtvis, Semjase,. jag vill inte sätta dig i knipa.