Tredje kontakten Lördag 8.2.75 Kl 3.03


Semjase:

 • 1. Du har avslutat arbetet med din bok.
 • 2. Den är ett storartat verk.
 • 3. Även om den är skriven i en något kärv ton är detta vad som behövs, för att människorna ska kunna förstå innehållet på rätt sätt.
 • + Det tror jag också, men jag misstänker att man kommer att refusera den.
 • 4 Semjase: Dina misstankar är grundlösa, ty människorna kommer att lyssna och ge ut din bok i tryck.
 • + Jag hoppas det, och jag skulle i varje fall bli glad åt det. Men just nu är det emellertid något annat än min bok som intresserar mig.
 • 5 Semjase: Fråga då.
 • + Sen vårt senaste möte har jag intensivt ägnat mig åt den s.k. UFO-litteraturen. Därvid har jag fått ett intryck av, att ni stjärnemänniskor – om jag så får säga – alltid beskrivs som överjordiska, överjordiskt sköna, och som jordemänniskornas beskyddare, närmast allvetande, som lärare etc., och att ni på så sätt praktiskt taget skulle leva i andlig fullkomlighet. Men mitt förstånd och mina intryck i detta avseende säger mig något helt annat, och jag kan inte frigöra mig från den tanken, att allt detta måste vara lögn. Lögner, som förmodligen kommer från sjuka hjärnor, som är ofria, och tar alla fantasifoster för verklighet, eftersom deras tankegång inte kan komma tillrätta med den reella verkligheten, utan flyr in i fantasiens skenvärld. Verkligheten tycks för hård för dem, så de tar sin tillflykt till fantasier, eftersom de hoppas få hjälp där. Och då dessa människor inte vill ta ansvar för någonting över huvud taget, eftersom de kanske är alltför okunniga eller alltför fega, så vältrar de över ansvaret på något, som de förmenar står högt över dem själva och styr deras öden. Detta något kallar de då Gud och religion. En buffert, som får ta emot allt. En fantasiskapelse, på vilken man kan vältra över allt eget ansvar.

 

 • Semjase:
 • 6. Dina tankar är mycket djupgående, och de överenstämmer med den absoluta sanningen.
 • 7. Det är verkligen så, som du säger. Jordemänniskan är inte i stånd att bära sitt eget ansvar, eller ens inse att hon är tvungen att göra det.
 • 8. Sålunda vältrar hon över allt på något, som hon i sin fantasi sätter över sig själv, något som hon kallar Gud eller religion, som ska ta ifrån henne ansvaret.
 • 9. När bedragare talar om oss, och beskriver oss så, som du nyss sade, då är detta inget annat än infama lögner, uppsprungna i hjärnan hos andligt fattiga människor, som i sin fantasi föreställer sig ett bättre
  liv. Och då de själva inte kan uppnå detta, åtminstone inte i detta livet, tillskriver de helt enkelt oss det, och skapar av oss något fullkomligt.

 • 10. Emellertid är också vi ännu långt ifrån detta stadium, och måste ständigt utveckla oss.
 • 11. Vi är inte de s.k. över- eller supermanniskor, som jordemänniskorna i sin fåkunnighet och sina föreställningar är benägna att benämna oss.
 • 12. Vi är inte heller några lärare, missionärer eller vägbanare.
 • 13. Det är bara vår plikt att utföra uppdraget att beskydda mänskligt liv, som utvecklas i världsrymden, och det som redan finns där.
 • 14. Det innebär att vi försöker hålla ordning och övervaka visst liv.
 • 15. Då och då närmar vi oss invånare i olika världar, väljer ut några, och ger dem information. Men detta bara om och när en ras utvecklas och sakta börjar tänka.
 • 16. Försiktigt förbereder vi dem då på, att de måste vänja sig vid den tanken, att de inte är de enda tänkande varelserna i universum.
 • 17. Stundom hjälper vi också till på telepatisk väg, så att de får vissa insikter och kan göra uppfinningar som de behöver.
 • + Varför kommer ni då inte i stort antal, och visar er för den stora allmänheten? Och varför sätter ni er inte
  i förbindelse med de olika regeringarna?

 • Semjase

  18. Alla jordens regeringar innehas undantagslöst av människor, för vilka det utmärkande är maktbegär och vinningslystnad.

 • 19. De skulle under fredens och vänskapens täckmantel bara vilja bemäktiga sig våra strålskepp, för att med dem kunna utöva absolut herravälde över jorden.
 • 20. Men de skulle också försöka att erövra världsrymden, eftersom de inte känner några gränser. Ändock är de inte ens i stånd att på jorden skapa fred och vänskap mellan länderna – eller ens i sitt eget land.
 • 21. Hur skulle de då vara i stånd att hantera sådana maktmedel, som våra strålskepp och deras mångahanda anordningar utgör!
 • 22. Vi har inget intresse av, att visa oss för den stora allmänheten.
 • 23. Deras ande är ännu krossad och inklämd i ont slaveri.
 • 24. Å ena sidan skulle jordemänniskorna i sin kortsynthet dyrka oss som gudar, liksom i forna tider. Å andra sidan skulle det finnas många bland dem, som kriminellt och maktlystet skulle erövra våra strålskepp.
 • 25. Det finns också – inte att förglömma – sådana, som skulle råka i fullkomligt hysteri och bli själssjuka, och av dessa finns det otaliga millioner.
 • 26. Av dessa orsaker är det tillsvidare rådligt, att endast ha kontakt med enstaka jordemänniskor, och genom dem långsamt sprida kunskap om vår existens och våra uppgifter, och förbereda alla på vad som komma skall.
 • 27. Vi är inga väktare eller beskyddare av jordemänniskorna.
  Vi känner endast att vi har vissa plikter mot dem, eftersom våra urfäder var deras förfäder, innan de på
  grund av självförvållade katastrofer, som några maktlystna individer förorsakade, flydde från jorden och flyttade till Plejaderna. Det är nästan exakt så, som du har räknat ut genom att kombinera det du kände till.

 • 28. Endast några få händelser har utvecklat sig annorlunda än du trodde. I stort sett har du träffat kärnan och huvudsaken i det hela, och som första människa funnit sanningen.
 • + Då stämmer alltså mina beräkningar.
 • Semjase

  29. Javisst, men jag skall berätta utförligt för dig om det senare.

 • + Även om Immanuel?
 • Semjase

  30. Ja då, du ska få information om Atlantis och Mu, men Immanuel känner du ju redan till.

 • 31. Du känner till skriften av Judas Iskariot, som till alla delar är sann.
 • 32. Därför behöver jag inte tala med dig om den.
 • + Ytterligare en sak intresserar mig, Semjase: Det har skrivits mångfaldiga gånger, att stjärnmänniskorna skulle vara mycket gamla, t.o.m. millioner år. Hur förhåller det sig med det?
 • 33 Semjase. Tror du på dessa påståenden?
 • + Nej, det låter alltför osannolikt. Jag kan bara tro det, om jag ser det på det sättet, att en människa, som är tio eller tolv millioner år gammal, inte längre är just en människa, utan i stället någon slags andlig reinkarnation.
 • Semjase

  34. Det har du också rätt i. En människovarelse kan bli flera tusen, eller t.o.m. hundratusen år gammal, om hon har uppnått ett visst, andligt fullkomlighetstillstånd.

 • 35. Men efter detta stadium behöver anden inte längre någon materiell kropp, utan den får en andekropp.
 • 36. Den lever då endast i form av ande, och i så höga sfärer, att man inte längre kan sätta sig i förbindelse med den från vår position.
 • + Intressant, men får jag ställa ännu en fråga, eller kanske två till dig?
 • 37  Semjase:. Fråga på bara
 •  
 • + Säkert vet du att våra kära jordekvinnor hemlighåller sin rätta ålder ?
 • 38 Semjase: Javisst.
 • 39. De för sig därigenom själva bakom ljuset.
 • + Det tror jag också. Men hur är det hos er ? Lever ni också i sådant självbedrägeri ?
 • 40Semjase . Absolut inte
 • + Bra, då får jag väl också fråga dig hur gammal du egentligen är ?
 • 41 Semjase . Ja, men vad tror du ?
 • + Jag har ingen erfarenhet av att uppskatta människor av ditt slag. Men om jag räknar efter mitt mått, så skulle du vara så där 32 eller 33 år.
 • 42 Semjase . Du kan dina saker, för så gammal ser jag verkligen ut att vara enligt jordiska begrepp.
 • 43. Men du känner inte till, att hos oss ligger medellivslängden mycket högt – flera hundra år – eller
  omkring tusen år.
 • 44. Jag är alltså ännu mycket ung, bara 330 år, vilket
  enligt ditt begrepp ungefär motsvarar dina 33 år.

 • + Vad menar du med ‘mitt begrepp’? Om du hade nämnt er genomsnittsålder innan, så hade jag gissat annorlunda. Hur skulle jag kunna veta den ? Jag kan ju nte veta allt.
 • 45  Semjase:. Ja, det är rätt – det var verkligen mitt fel. Men nu måste jag åter ge mig av. Så lev då väl.