22:a kontakten Onsdagen 28 Maj 1975 kl 18:17


 • 1   Semjase. Jag är mycket förvånad över att du redan så snabbt efter vår gångna kontakt anropar mig igen.
 • 2. Har du redan funnit en lösning på dina problem, eller har andra viktiga ting hänt under tiden?
 • + Så viktiga är inte mina saker, och en lösning av problemen har jag inte hittat. Men jag har glömt ätt ge dig ett viktigt meddelande, nämligen att herr V. vill komma den 2:a Juli till mig, kanske också hans hustru och andra personer men jag är inte säker därom. Vad anser du om det?
 • 3   Semjase. Denna sak har jag inte följt tillräckligt
  mycket under den gångna tiden.

 • 4. Men jag vet att en förändring i sinnelaget förbereds hos vissa personer, en förändring till det bättre, som kommer att vara till mycket hjälp för vår sak.
 • 5. Olika viktiga faktorer är av grundläggande stor betydelse för att vi med säkerhet skall kunna säga och kunna förutse dem.
 • 6. Den viktigaste punkten gäller det starkt religiösa inflytandet som vissa personer måste övervinna, och bryta hos sig själva genom egen insikt i sanningen.
 • 7. Men det glädjer mig att höra ifrån dig att det första steget redan händer och att mitt antagande kan bekräftas, såsom jag kunde förutse det.
 • + Jag tänker att du kommer att spåra vissa ting av betydelse i framtiden?
 • 8  Semjase. Säkert, men enbart då, när det är av verkligt stor betydelse.
 • 9. Dessa ting måste vi helt enkelt låta hända, och tiden får arbeta, och det skulle vara helt meningslöst att skåda in i framtiden.
 • 10. Det handlar därvidlag om, att olika personer lägger sina tankeformer i de rätta banorna, och att de genom egna insikter finner den effektiva sanningen.
 • 11. Detta får vi inte ha inflytande på, varken genom tvång eller genom att prisge vissa fakta, ty därigenom kommer ett skådande in i framtiden att vara helt irrealt i det avseendet, att om vi känner till framtiden kommer vi inte att ha nytta av den, ty vi får inte utnyttja denna kännedom.
 • 12. Framtiden skall först då skådas, när kännedom om det skådade är till nytta, och för ett framgångsrikt användande.
 • 13. Att skåda personliga ting och utvecklingsmässiga fakta hos vissa livsformer i framtiden skall inte bedrivas, ty varje livsform måste gå sin egen väg till normal utveckling. Och en påverkan av en utvecklingsgrad får icke ske på ett sådant sätt att den hoppas över utan att den nödvändiga erfarenheten för denna grad har erfarits och genomlevts.
 • + Detta ser jag som logiskt, och innehållet i det är helt
  klart för mig. Därför tjänar det ingenting till att vi talar mera om mötet.

 • Semjase
  14. Visst, det är riktigt.- Men du har säkert inte bara anropat mig på grund av denna sak?

 • + Naturligtvis inte, ty jag skulle gärna vilja tala med dig om något som jag för längesedan hade velat tala om: Efter våra kontakter så förmedlar du alltid våra samtal till mig bara till en viss punkt. Det vill säga att du enbart ger mig den huvudsakliga delen av våra samtal. Och du tar aldrig med slutorden,
  avskedet, och de privata ting lika litet som hälsningen. Hälsningen,
  avskedet, och rena privata ting skulle heller inte vara så väsentliga för
  människorna. Men vi har ofta talat om ting som skulle vara av intresse för mina
  medmänniskor. Jag menar därmed de ting som inte berör min sekretessplikt.- Kan du inte ändra detta?

 • 15   Semjase. Om du så vill, naturligtvis, men jag ville inte ge dig för mycket
  arbete.

 • 16. Då våra privata ting och de saker som berör uppdraget inte hör till
  rapporterna, och delvis kanske inte heller får omnämnas, så skulle jag kunna göra så att jag i efterhand förmedlar dessa speciella ting som ett slags
  tillägg.

 • + Det skulle vara mycket bra, och detta tilläggsarbete tar jag gärna på mig.
 • 17  Semjase. Som du vill, jag rättar mig gärna efter dina önskningar i dessa saker.
 • + Tack, Semjase.- Kan du en gång förklara för mig, varför dina tankemässiga överföranden till senare tidpunkt alltid är så stereotypa, och att inga upprepanden av ord eller meningar händer? Dessa senare förmedlingar av våra samtal är alltid helt annorlunda än om vi stod i tankemässigt utbyte med varandra. Vid din rapportförmedling har jag alltid stor möda vid skrivandet, därför att du helt enkelt dikterar fortlöpande, och aldrig upprepar något ord. Dina rapportförmedlingar kommer in i mitt medvetande, precis så som vi har hållit vårt samtal.
 • 18  Semjase. Den här frågan har jag väntat på länge ifrån dig, och jag är förvånecl över att du har tigit så länge om det.
 • + Jag ville själv finna lösningen på gåtan.
 • 19  Semjase. Har du gjort det?

+ Jag vet inte; Det tycks Mig ibland vid dina förmedlingar som om dina tankar vore en mekanisk följd, som om, det skulle framgå ur en maskin. Jag kommer att tänka på ett kassettband, som återger precis det som det just har tagit emot. Därför har jag kommit fram till den slutledningen att du inte utför dina förmedlingar personligen, utan att du får det av en maskin eller något
liknande.

 Anledningen kunde vara den, att du lider av precis samma brist som vi jordemänniskor, nämligen den att du inte kan hålla ord för ord i minnet. Men det har vi talat om på ett annat ställe. Men då den undermedvetna potensen å andra sidan aldrig glömmer någonting, och att ni är istånd att tappa ut detta med all säkerhet, och att du kan göra detta med hjälp utav en maskin som då strålar ut allt detta mot mig. Detta är mina grundläggande
överväganden.

 Naturligtvis kan jag missta mig i alla dessa ting. Men det tycks mig som om dessa överväganden ändå har en stor del av sannolikhet. I överensstämelse med att jag inte finner att inte ett enda ord i dina förmedlingar upprepas och jag därför har stor möda att skriva ned de ord och meningar som strömmar emot mig så snabbt.

 • 20   Semjase. Om jag inte skulle ha hört dessa förklaringar personligen ifrån dig, och om de skulle ha kommit till min kännedom genom en tredje person, då skulle jag betvivla dess äkthet, och först pröva dem.
 • 21. Så har jags själv hört dem, och vet att de är äkta.
 • 22. Din förklaring överraskar mig mycket, och din logik förskräcker mig.
 • + Varför då det förstår jag inte?
 • 23   Semjase. Och det frågar du?
 • 24. Den förklaring som du gav motsvarar de faktiska förhållandena, och du kan förstå att jag inte bara är överraskad av det, utan jag är till och med förskräckt.
 • 25. Vissa förmågor måste under den tid som vi har haft kontakt med varandra ha utbildats alldeles enormt mycket som jag kommer att klarlägga.
 • 26. Det här kunde bli farligt för jordemänniskorna, om du skulle yttra dina övervägande offentligt till människor i er värld, och särskilt vetenskapsmännen är inte tillräckligt mogna för insikter av denna art, och av sådana fakta.
 • 27. De skulle innebära en fara för livet i hela er värld, och skulle ifrågaställa det.
 • 28. Har du då också funderat över detaljerna av den apparatur som du talar om?
 • + Naturligtvis, för när jag gör någonting, då vill jag göra det helt och hållet. Så har jag gjort mig vissa funderingar över maskinens inre liv, och jag har kommit fram till att det är nödvändigt att det är en censurfri……….
 • 29  Semjase. Stopp, du får inte förklara mera, åtminstone inte för människorna i din värld.
 • 30. Jag har redan sagt att det kunde bli farligt.
 • 31. Ty era vetenskapsmän förmår att genom dessa kunskaper att finna sin utvärdering, varigenom dessa kommer att förslava jordemänniskorna inom loppet av ett fåtal timmar, och tvinga dem in i sina banor.
 • 32. De kommer att göra sig till gudar, och göra precis det som vi vill förhindra.
 • 33. Därför vill jag sätta mig tillsammans med de andra, och rådgöra med dem; men förmodligen kommer vårt stora råd att fatta ett beslut, om att vi måste eliminera vissa ting, då har……….
 • + Ett ögonblickets ögonblick, Semjase- vill du därmed säga att du vill utplåna någonting inom mig? Med detta skulle du få vänta länge, för då skulle du få uppleva ett under För jag kommer inte att låta detta hända på ett enkelt sätt .
 • Semjase
  34. Bli inte upprörd, ty för det första kan jag själv inte avgöra detta, och för det andra, skulle du inte känna någonting därav, och du skulle heller aldrig senare på något sätt uppleva ett avbräck eller ingrepp.

 • 35. Det handlar då endast om att vetandet om ett helt bestämt elementsystem kommer att avlägsnas, som du har blivit medveten om genom dina överläggningar o.s.v.
 • + Och du tror att jag helt enkelt kommer att tillåta detta, att ni använder min hjärna, och gör sallad av den, och att jag kommer att frivilligt låta utradera mitt personliga tankegods.
 • 36   Semjase. Om det blir bestämt så, då skulle du inte behöva bli uppbragd över det.
 • + Du gör mig fantastiska förhoppningar, men tro inte att jag kommer att låta detta ske.
 • 37   Semjase. Våra möjligheter för detta ar sa precisa, och av en så absolut säkerhet, att du inte skulle kunna göra någonting, åt det, och att du heller inte skulle förnimma det minsta av det.
 • + Men jag skulle veta, att någonting inte längre finns kvar inom mig, eller hur?
 • 38  Semjase. Säkert, ty det skulle innebära, att enbart en bestämd faktor avlägsnas, men inte ditt minne.
 • + Det är bra, då skulle jag alltså kunna värja mig emot det. Jag anser, att jag utan mitt minne angående våran sak, inte skulle kunna göra rättvisa av min uppgift, eller misstar jag mig.
 • 39   Semjase. Din logik preciserar verkligheten.
 • + Då kan du göra vad du vill, för följden blir till skada för din och er uppgift. Om du tror att jag helt enkelt är en försökskanin, då är allt likgiltigt för mig.
 • 40  Semjase. Hur då menar du?
 • 41. Jag vill inte utöva något försök eller experiment på dig.
 • + Vad skall då den här förbaskade elimineringen betyda.
 • 42  Semjase. Den är framsprungen ur kunskaper och vetandet av en högt utvecklad vetenskap av vår ras.
 • 43. Kunnandet och och följderna av sådana elimineranden står absolut fast, och dess precision tillåter inte den minsta substans av en osäkerhet eller
  obestämbarhet.

 • + Då är jag helt enkelt inte en försökskanin, utan en kanin som man fullföljer ett visst syfte med, om nu denna beteckning passar dig
  bättre.

 • 44  Semjase. Jag förstår inte din upprördhet, då du inte kommer att lida skada på något som helst
  sätt.

 • + Det spelar mig ingen roll. Mitt tankegods är mitt tankegods, och precis så skall det också
  förbli. Om du eller de dina missaktar det, då stänger jag helt enkelt igen
  butiken, förstör samtliga material, och försvinner ut i öknen eller
  djungeln, och kommer aldrig tillbaka till civilisationen.

 • 45  Semjase. Skulle du verkligen göra det?
 • + Precis, och utan några som helst betänkligheter.
 • 46  Semjase. Du skulle förstöra din uppgift, och därmed även vår?
 • + Har jag uttryckt mig lite oklart?
 • 47   Semjase. Nu förstår jag dig verkligen inte.
 • + Tror du då verkligen, att jag kommer att låta mina egna tankar tas ifrån mig, när jag med all möda och i all nöd som en stackars liten jordemask måste utveckla mitt andliga vetande? Känner du mig så lite, att jag tillåter att det tankegods som jag har kämpat för kommer att utraderas. Det är förbannat ologiskt av dig, och jag hade inte trott det om dig. Men du och de dina kan nu göra som ni vill; antingen så kommer ni inte att – spöka i min hjärna, eller så har vi talat med varandra för sista gången.
 • 48    Semjase . Förblir du vid detta?
 • + Var inte mitt föredrag tillräckligt klart?
 • Semjase
  49. Jag ville bara vara säker, och jag ser att dina ögon talar samma språk.

 • 50. Men också dina känslovibrationer vittnar med samma klarhet, som äktheten av dina ord.
 • 51. Jag är mycket ledsen, att jag har upprört dig med mina framställningar.
 • 52. Varken jag eller de andra vill sätta vår uppgift i fara, eller på något sätt tillfoga dig någon skada.
 • 53. Därför tror jag också att jag kan försvara, när jag under vissa villkor ger dig en tillåtelse,eller ett löfte d ….
 • + Jag inlåter mig inte på trossaker, det vet du lika väl som jag.
 • Semjase
  54. Jag vill med mina ord förklara, att jag med säkerhet kan försvara att inga manipulationer genomförs beträffande en eliminering, när du förklarar för mig, att du aldrig med ett ord meddelar dina kunskaper till någon människa.

 • + Jag förvånar mig mycket över ditt felaktiga uppförande, Semjase, då det ligger så mycket oklarheten däri. Du vet mycket väl att jag aldrig ger stora löften eller går ed utan att en fråga hos mig besvaras med ett ja eller nej på ett avgörande sätt. Varför frågar du mig inte till att börja med, om jag över de nämnda faktorerna vill tiga still eller inte, då du också hade erhållit motsvarande svar, att jag nämligen tiger, om du anser det är gott nog. Varför kastar du stora skyskrapor mot mig, och hotar mig så att säga med en eliminering angående vetandet. Det är helt oförklarligt för mig?
 • Semjase
  55. Det skulle snabbt ha stått klart för dig, om du inte hade tillåtit dig att bli så upprörd.

 • 56. Du hade själv kommit på logiken i mina yttranden.
 • 57. Och när du nu inte själv kan göra det, då vill jag förklara det för dig. Eliminerandet av detta vetandets faktor var bara välment ifrån mig, emedan du därigenom inte mer vore utsatt för några som helst faror.
 • 58. Hade du inte vetandet mera, då förmådde aldrig någon att locka fram det ur dig-inte heller med våld, vilket man tyvärr måste räkna med, då man också måste ta denna möjlighet i beaktande.
 • 59. Du har nu gett mig ditt ord, att du kommer att hålla tyst om ditt vetande, och jag vet detta motsvarar din ärlighet.
 • 60. Men i denna form skulle man genom tvång, och våldsanvändning kunna locka fram ditt vetande, utan att du vill det.
 • 61. Detta betyder en osäkerhetsfaktor, som genom ett eliminerande skulle bli utesluten.
 • 62. Det kunde hända, att…….
 • + Ett ögonblick Semjase, nu först fattar jag, och jag förstår dig helt och hållet, men jag skulle vilja säga, att du inte har tänkt tillräckligt långt, innan du sköt hatten av mig.
  Det finns nämligen en tredje möjlighet, som. . . . . .

 • Semjase
  63. Det är ologiskt, för jag har övervägt alla möjligheter och
  faktorer, och tagit dem i beaktande.

 • + Om du tror detta, då är du felaktigt underrättad.
 • Semjase
  64. Jag förstår inte meningen i dina ord?

 • + Det betyder helt enkelt: När du tror, att du har övervägt alla möjligheter, då har du tänkt på ett något oklart sätt eller uppstått en kortslutning i dig. Med andra ord kan man också säga, jag misstänker att du fått en smäll i hjärnan, eller antar, att du nyss har tagit dig ett för varmt bad.
 • Semjase (visar först upp ett förvånat ansikte, och börjar plöts-
  ligt att skratta högt). . . . . det . . .haha. . . .tycker jag är lustigt . . . .det måste jag tala om för de andra. . . . haha . . .

 • 65. Det glädjer mig, att du återigen skojar, även om jag alltid på nytt förvånas däröver, hur otroligt snabbt du förmår att kontrollera dina känslor, och ge dem en annan riktning.
 • 66. Men du talade förut om ytterligare en möjlighet.
 • 67. Men jag känner inte till någon sådan.
 • + Det handlar om en kompromisslösning.
 • Semjase
  68. En sådan möjlighet överväger jag inte, och ser ingen sådan i detta fall.

 • + Men den finns trots allt, och jag finner den mycket bra. Förståndsmässigt skulle jag vilja säga, att denna möjlighet ligger närmast till, och skulle vara mycket fair, om den kan stå i överensstämmelse med tiden. Trots att jag har givit dig mitt ord, skulle jag vilja att du lyssnade till mitt förslag. Men för detta måste jag naturligtvis först veta tidsplanen för en sådan eliminering. Hur mycket tid skulle en sådan eliminering ta i anspråk, från det ögonblick ordern ges tills slutförandet.
 • Semjase
  69. Jag förstår inte meningen med din fråga, men jag kan tala om den nödvändiga tiden exakt för dig. Om vi tar vår apparatur i anspråk, som alltid står beredd för sådana elimineringar, tar den i drift, och justerar in den på den gällande livsformen, då tar det mindre än 3 minuter, varmed distanserna inte spelar någon som helst roll.

 • + Och hur mycket tid behöver ni, om jag på tankebasis skulle ge order om detta via din person?
 • Semjase
  70. Fortfarande ser jag inte klart, men vi skulle behöva ytterligare en minut för att förmedla dina order.

 • + Bra, det skulle betyda, att det behövs mindre än fyra minuter om jag har förstått det riktigt, eller hur?
 • Semjase
  71. Riktigt.

 • + Så hör då min kompromisslösning: Jag behåller mitt vetande för mig under alla omständigheter. Men skulle det uppstå en situation, att man tvingar mig med våld till prisgivande av hemligheten, då sänder jag mina tankar till dig, varefter du på snabbaste sättet låter eliminera vetandet.
 • Semjase
  72 ……… (visar upp ett förvånat ansikte)

 • + Är det så svårt att förstå?
 • Semjase
  73. De här logiska tankegångarna skulle jag själv ha kommit på.

 • 74. Denna lösning är rentav bra, och den besparar mig mycket möda och många ord.
 • + Okej, då var jag för en gång skull en noslängd före dig, eller hur?
 • Semjase
  75. Eller hur? Jag beundrar ditt logiska skarpsinne.

 • 76. Jag kommer att lämna ditt förslag till de andra, och även framlägga det för vårt höga råd.
 • 77. Men alla skulle med säkerhet följa ditt förslag.
 • + Då är fallet klart, och kan slutgiltigt bli begravt. Men nu skulle jag vilja ta upp en sak till, som vi har talat om före vårt avsked, nämligen angående kristaller och ädelstenar, som enligt dina utläggningar kan bli mycket farliga för människorna, om dessa befinner sig i deras ägande, eller om de bärs av dem.
 • Semjase
  78. Men därom har jag redan givit dig information.

 • + Naturligvis, men jag har talat med några om dessa ting, och vi är av den åsikten, att det bara vore bra och rätt, om vi skulle kunna beskriva detta utförligt i våra kontaktberättelser, därför att det är av vikt för människorna.
 • Semjase
  79. Det låter logiskt, och så vill jag än en gång dryfta dessa speciella fakta: Samtliga kristaller, halvkristaller, ädelstenar och halvädelstenar såväl som olika mineralen av jordiskt ursprung är mottagare och förmedlare av mänskliga känslomässiga impulser och tankeenergier.

 • 80. Beroende efter sin art lagrar dessa mer eller mindre av de här energierna, som hos sina ägare koncentreras och återigen urladdas dessa energier och har ett inflytande på dem i ett starkt mått.
 • 81. Men den jordiska sfären befinner sig i ett energistadium som är av ondaste och negativa krafter, som omger jorden som en tung mantel.
 • 82. Dessa negativa krafter uppstår, och kommer i varje sekund att utvecklas vidare, genom de oerhörda negativa tankeenergier av de jordiskt mänskliga livsformerna, som genom irrläror och mången slags ondska lägger hela världen i en förstörande bann, och för med sig dödsbringande strålningar.
 • 83. Men då nu kristaller av alla arter, likaså ädelstenar och olika mineralen osv är mycket starka absorberare och mottagare av sådana energler, så kunde det naturligtvis inte utebli, att de genom dessa negativa mänskliga tankeenergier blir uppladdade på ett övermåttan starkt sätt i ondaste form, och därigenom har blivit till farliga överbringare av nöd och elände.
 • 84. Beroende av art och egenskap blir många av dessa förmedlare av sjukdom, obotlig sjukdom och död, när dessa kommer i människans ägande.
 • 85. Särskilt kristaller och ädelstenar av alla arter är mycket sensibla mottagare och samlare av negativa mänskliga tankeenergier och negativa impulser.
 • 86. Dessa blir därför redan på orter där de växer starkt påverkade innan de hittas utav människan.
 • 87. Detta genom den mycket starka negativa kraftmantel, som omger jorden.
 • 88. Men vill nu människan ha kristaller och ädelstenar i sin sin ägo, vill äga dem som ett värde, som smycke, eller som hälsobringare, då måste hon först befria dem från den farliga strålningen, som uppträder i vibrationsmässig form, då den annars förmår att överbringa död och fördärv för henne.
 • 89. Dessutom är det absolut nödvändigt, att dessa kristaller och ädelstenar osv åtminstone under vart femte år underkastas en ny neutralisation, då genom dessa oerhört negativa tankeenergier av jordemänskligheten, så kommer de att efter denna tid återigen att ladda upp sig.
 • 90. Neutralisationen kan bli utförd genom en enkel apparatur som jag kommer att beskriva i anslutning till mitt anförande.
 • 91. Underlåter människan att i den nämnda nödvändiga formen neutralisera sina ägodelar, när denna redan är bekant för henne, då skall hon inte förvåna sig, när hon förföljs av starka sjukdomar, misslyckande, elände och nöd, av obotlig sjukdom av olycka, och till och med av död och fördärv.
 • 92. Människan har också tendenser till att bära mångahanda så kallade talismaner osv till sitt skydd osv, men är inte medveten om att praktiskt taget alla dessa talismaner, och liknande hängsmycken är fullständigt gagnlöst, och det är bara hennes påstådda tro som kan framkalla dessa saker.
 • 93 . Men å andra sidan vet bärarna av sådana saker heller inte, att de genom dessa hängsirycken osv, utsätter sig för stora faror, och ofta sätter de sina liv på spel, därför att också dessa ting mycket ofta är stärka mottagare av negativa tankekrafter, och de uppfångade krafterna kommer återigen att påverka sina ägare och bärare.
 • 94. Därför måste också dylika ting från tid till annan underkasta sig en ny neutralisation, som då naturligtvis kommer att vara mindre än fem år. Beroende på mineral eller material ligger detta från sex månader till omkring två år.
 • 95. Mycket tillrådligt är kristaller och ädelstenar, såväl som mineralen osv av utomjordiskt ursprung, när dessa härstammar från världar som antingen är obebodda, eller härbärgerar mycket harmoniska livsformer.
 • 96. Sådana ting från dessa världar var under många årtusenden inte påverkade av sådana negativa urartade mänskliga
  tankekrafter, såsom fallet är på jorden.

 • 97. Kristaller och ädelstenar osv, måste under många årtusenden vara utsatta för mycket stark negativ
  beskjutning, innan de blir till dylika mottagare, som dessa på jorden.

 • 98. Naturligtvis kan denna process förminskas till några
  minuter, när ändamålsinriktade apparater används därtill.

 • 99. Men grundläggande däremot är kristaller, mineraler och ädelstenar av varje art osv, mottagare och utstrålare av goda positiva energiformer, när dessa växer upp i harmoniska
  världar.

 • 100. Detta sker i förkroppsligande av alltid gällande
  naturlagar.

 • 101. Men bärs de omedelbart av tankekapabla livsformer, då anpassar de sig mycket snabbt till denna
  livsform, och mottager och sänder de energier som är livsformens egen.

 • 102. Men då en årtusende gammal negativ energiform beskjuter dem, såsom fallet är på jorden, då urartar de sig till det negativa.
 • 103. Men även så är också den omvända formen möjlig, men den år främmande för er jord; nämligen den positivt urartade formen.
 • 104. Kristaller, mineraler och ädelstenar osv från harmoniska
  världar, behöver inte underkastas en neutralisation på jorden, vad det gäller negativa tankeenergier.

 • 105. Detta vore först erforderligt, om de före besittningstagandet av en människa efter sort och egenskaper under 2-4 tusen år varit orörda av de onda negativa
  krafterna.

 • 106. Blir de däremot före denna tiden tagna i besittning och burna av
  människan, då behöver de bara under de 7 åren en enkel rening, men däremot aldrig en
  neutralisation.

 • + Hur står det då till med pärlor?
 • Semjase
  107. De uppvisar precis samma egenskaper som ädelstenar, kriställer och
  mineraler-osv.

 

 • + Aha, och hur är det då med den av dig nämnda
  neutralisationen, kan man därtill helt enkelt ta vatten eller andra saker, eller kan man eventuellt uppnå den här neutralisationen genom besvärjelser och hemliga formler osv?

 • Semjase 108. Jag har redan förklarat för dig en gång, att allt detta är nonsens.
 • + Det vet jag. Jag ställer ändå frågan, därför att din förklaring är viktig för mina
  medmänniskor, och för att de skall få veta sanningen.

 • Semjase
  109. Naturligtvis, det har du redan förklarat. En neutralisation eller bara en enkel rening av de omtalade tingen kan inte uppnås genom hemliga formler,
  besvärjelser, genom vatten eller andra saker som faller inom ramen för detta.

 • 110. För en neutralisation eller för en enkel rening är en speciell apparatur
  nödvändig, som absorberar och neutraliserar de omtalade energierna.

 • 111. Det betyder, att de ur kristaller eller ädelstenar osv drar bort dessa energier, och omvandlar dessa till neutrala
  krafter.

 • 112. Dessa neutrala krafter blir från kristaller och ädelstenar osv därefter åter
  utdragna, och bildar en utjämnande kraft under en bestämd tidslängd.

 • 113. Detta gäller vid en neutralisation.
 • 114. När det gäller en rening blir från tid till annan de inträngande urartade krafterna av negativ eller positiv form,
  absorberade, och neutraliserade, varmed de här då helt enkelt blir frigjorda.

 • 115. En återuppladdning av kristallerna eller ädelstenarna OSV, är inte erforderligt i det här fallet, därför att de i sin naturlagsföljsamhet själva förmår att frambringa sina utjämnande
  krafter.

 • 116. När jag alltså därmed har nämnt, att sådana kristaller eller ädelstenar osv bara måste bli underkastade en rening vart 7:e år, så är det här bara
  nödvändigt, om den bärande personen är mycket starkt negativt urartad, såsom till exempel
  bödlar, som känner glädje av andra människors plågor och lidande.

 • 117. Kristaller och ädelstenar osv-som ägs av normalt negativa människor behöver aldrig bli utsatta för en
  rening, men det förutsätter naturligtvis, att stenarna osv, är av utjämnande och utomjordiskt
  ursprung, då de bara på er jord, äger de här naturliga, och stora, och för människan värdefulla,och nyttiga
  krafterna.

 

 • + Det här får väl vara tillräckligt. En vidare förklaring behövs
  inte. Men du har sagt, att du skulle ge en beskrivning på den erforderliga apparaturen.

 • Semjase
  118. Javisst, men först och främst skall du enbart känna till detaljerna, då du därigenom kan vinna en ekonomisk
  fördel, som kan hjälpa dig att bemästra dina ekonomiska problem.

 • 119. Det erfordras alltså följande: (nu följer en noga angiven
  tillverkningsplan)…………………………………

 • + Tack Semjase, den är i och för sig mycket enkel att
  konstruera, och jag kommer att tillverka den här apparaturen när jag har tid och
  tillfälle. Men nu får det vara nog för i dag, då jag måste få lite sömn. Arahat Athersata har under måndagen förmedlat fortsättningen av budskapet, som har tagit mig hela dagen i
  anspråk, därefter hade jag helt naturligt många saker och arbeten att göra under natten, som jag under dagen hade
  försummat, klockan 2 på morgonen kom jag till din kontakt, och därefter arbetade jag vidare till
  eftermiddagen, då jag fick besök. 

 

Efter besöket ville jag sova lite, varvid du då förmedlade rapporten till mig, som jag måste skriva. Omkring kl 1.30 kunde jag äntligen komma i
säng, och omkring kl 9.00 ropade man till mig att jag hade telefon. Sömnperioden efter 42 1/2 timmars vakenhet var därför lite knapp, så nu skulle jag behöva återhämta
sömnen.