Tjugonde kontakten Tisdagen 20 Maj 75.
kl.10.14


 • + Åtskilliga gånger har jag under de gångna dagarna försökt att få kontakt med dig men det har inte varit möjligt. Jag har en del mycket viktiga personliga saker, som jag skulle vilja tala med dig om.
 • 1  Semjase . Jag har iakttagit dina försök, men på grund av alldeles särskilda anledningar så har jag inte gått med på det.
 • 2. Du måste bli klar med olika ting inom dig själv först.
 • + Ja och det är just därför som jag skulle vilja tala med dig: Jag hade en upplevelse av en mycket sällsam art efter vår sista kontakt, det vill säga endast några timmar efteråt. Och förutom med mina närmaste vänner, så har jag inte talat med någon därom, och jag skulle så gärna vilja ha klarhet. Därför skulle jag vilja fråga dig, om det är du som står bakom detta sällsamma upplevande hos mig, och vad skall jag se det som.
 • 3   Semjase:  Du är mycket försiktig, och uttrycker dig mycket försynt.
 • 4. Som det tycks mig, vill du se om jag är barn av sanningen.
 • + Du är mycket klok.
 • 5  Semjase. Du ger mig äran.
 • 6. Det är faktiskt så att-jag är anledning till det, om detta svar är tillräckligt för dig.
 • + Det är tillräckligt, och mitt förmodande blir härigenom bekräftat.
 • 7   Semjase. Du menar väl därmed, att jag skulle ge dig närmare förklaringar.
 • 8. Dessa skall du få: Vårt höga råd har funnit, att du inte enbart är tillräckligt vetande för att ha kontakt med högre andliga livsformer, utan att du också är tillräckligt mogen för att stå i förbindelse med mycket högre andliga former, de som redan har lämnat nivån för återfödelsen och befinner sig i en andlig form.
 • 9. Därför informerade vi väsensformen av just denna andliga nivå, så att den kunde träda i förbindelse med dig.
 • 10. Var medveten om, att detta är ett utomordentligt undantag och under de gångna tvåtusen åren har det inte funnit sin like.
 • 11. Bemöda dig därför om yttersta koncentration och upptagningsförmåga, för att uppfylla denna uppgift som läggs på dig.
 • 12. Den kommer att vara mycket hård och tidskrävande.

 

 • + Du skojar med mig, varifrån skall jag få tiden till detta för att ägna mig åt dylika ting? Jag måste ju arbeta för livsuppehället för min familj-och hur skall jag kunna få detta att gå ihop?
 • 13   Semjase. Det här problemet känner jag till, och jag vet också att dina uppgifter kräver mycket tid, och att de kommer att ta månader och år.
 • 14. Men den skriften som du planerar kommer att befria dig ifrån dina ekonomiska svårigheter, ty detta verk kommer att finnas som en slags bok, på sin väg in i offentligheten.
 • + Men tills dess kan det gå år som du säger själv,och det kommer jag inte att klara av hur skall jag leva, och hur skall jag kunna försörja min familj?
 • 15   Semjase. Denna tid kommer att vara mycket hård för dig och din familj, men det kommer också att löna sig.
 • 16. Du vill ge dina medmänniskor hjälp, och du vill uppenbara sanningen för dem, därför måste du också räkna med nöd och nedslagenhet för en kort tid.
 • 17. Inga mål uppnås utan möda och offer.
 • 18. Tänk på de tidigare verkliga profeterna, som också led nöd och var beredda att offra.
 • 19. Också dessa utsattes för detta.
 • 20. Vetande, sanning, vishet, kärlek och kunnande kräver alltid sin tribut, såsom varje arbete som kräver stor möda också ger lön för mödan sedan.
 • + Du för mig mot tokighetens gräns, med din förbannade logik. Å andra sidan så föreställer du dig tydligen att allt är mycket lätt för mig. Jag lever ju inte i någon himmel, utan jag lever faktiskt på jorden.
 • 21  Semjase. Så hårt kommer det inte att bli, bli inte uppbragd därför.
 • + Det kan du säga, för du behöver inte bekymra dig om pengar.
 • 22   Semjase. Bli inte uppbragd, då jag vet att allt inte kommer att bli så hemskt som du i detta ögonblick förmodar.
 • + Det nyttar inte att prata, men det blir väl ingen annan råd, än att ta skeden i vacker hand.
 • 23   Semjase. Jag visste att du skulle vara förnuftig, därför att dina medmänniskors väl ligger mycket djupt förankrat i dig.
 • + Detta kommer väl även då att vara din logik, när jag ligger som ett lik i jorden på grund av hunger, eller hur?
 • 24  Semjase. Du tycker om att skoja på ett egenartat och hårt sätt.
 • + Javisst, på något sätt måste man få luft att andas.
 • Semjase
  (24). Säkert, men du sade att du hade en del frågor.

 • + Naturligtvis, jag har här två skrifter med mig som jag vill att du läser och bedömmer. Det ena är ett flygblad som jag har skrivit, och det andra är ett födelsehoroskop en analys av min person. Över det första så gav man följande förklaring av min person. För det första så blev det från min grupp förklarat, att det i ord och ton var för hårt och för öppet skrivet för att det skulle väcka anklang. Man förklarade för mig, att den som läser det kommer att chockeras. Och vad det andra beträffar, så skulle jag helt enkelt vilja veta, vad du anser om analysen.
 • Semjase
  25. Jag vill gärna uppfylla dina önskninga……….. läser de båda breven……………………………………

  (Några minuter senare.)

 • + Vad anser du om detta?
 • 26 Semjase. Jag finner ingenting i ditt flygblad, som jag inte skulle rekommendera.
 • 27. Jag ser ingen anledning att dra tillbaka den på grund av för hård ton, motsatsen är fallet; Orden har du valt med omsorg, och de utgör inget annat än rätta förhållandet.
 • 28. Det är fakta av sanningar som är väsentliga, och att man omnämner dessa.
 • 29. Det skulle inte alls tjäna saken, om man använde sig av fina formuleringar.
 • 30. Sanningen kan enbart sägas med klara fakta, men inte genom omskrivningar och vackra formuleringar.
 • 31. En sådan sak vore från början dömd att misslyckas, vilket redan många sanningsbringare före dig har erfarit.
 • 32. Deras omskrivningar och vackra formuleringar uppväckte falska intryck och hade till följd, att allt falskt och ändamålsenligt blev utbrett, vilket förde till nya irrläror.
 • 33. Därför måste jag bedömma din skrivelse som riktig, och att de som kritiserat dig har begått ett fel.
 • 34. Dessa finner anstöt i flygbladens ord, därför att de ännu inte har fått innsikt i sanningens grundregler, och utur en fullständig felaktig förståelse av kärlek, rättfärdighet och användning av lagarna i Skapelsens sinne och värjer sig mot ett givet förnuftmässigt användande av våld mot naturliga bud.
 • 35. De har fortfarande inte kommit så långt, att de sig själva för den andliga och skapande sanningen förmår att, sätta sig in och i överensstämmelse därmed förkunna.
 • 36. Deras sinnen befinner sig ännu för mycket i det världsliga, de är för mycket beroende av anseende och sitt namn.
 • 37. De älskar väl sanningen, men att företräda den i offentligheten betyder för dessa en helt annan sak.
 • 38. Vi vill inte skapa en global sanningsorganisation, eller att vi inom en mycket kort tid vill översvämma jordens invånare med sanningen, då en sådan sak inte skulle tjäna vår sak alls.
 • 39. Bara små grupper är till nytta, om dess medlemmar helt och fullt står till sanningen.
 • 40. Genom dessa kommer sanningen långsamt att spridas, och det kommer över generationer och århundraden att inbegripa mänskligheten.
 • 41. Ni presterar därmed bara det grundläggande förarbetet.
 • 42. Men sanningen måste inplanteras av era gruppmedlemmar, men detta kan enbart ske, när sanningen med öppna ord förkunnas av dessa, Även om dessa sanningsord kommer att vara hårda.
 • 43. Men detta ger den säkerheten att inga tvivel, irrläror och falska åsikter kommer att undergräva sakens mål, och detta är av utslagsgivande betydelse.
 • 44. Därför kan jag råda till att flera flygblad efter denna förebild utarbetas, ty om man skulle utforma dem på ett annat sätt och med fin tunga så blir det enbart till skada.
 • 45. Gruppens medlemmar skall vara noga med att fatta sanningen även på detta hårda sätt och att förfäkta den, ty enbart då kommer den att vara av nytta.
 • 46. Sanningen är hård och kan aldrig ges i lindriga ord, det skall de betänka.
 • 47. De skall i lugn och ro tänka på de sanna gamla profeterna vars sanningsläror-låg i mycket hårdare uttryck än fallet är i dessa flygblad.
 • 48. Sanningen blir aldrig gärna hörd, och därför fientlig.
 • 49. Och detta upplevde redan de gamla profeterna, som ofta fick ge sitt liv och samma sak kommer även idag, och i alla kommande tider att hända, även om det inte sker på samma barbariska sätt som i forntiden.
 • + Detta har jag redan försökt att förklara, med nästan samma exempel nämligen Immanuel. Men jag tror inte att mina förklaringar har burit stora frukter.
 • 50   Semjase. Låt de kritiker som befinner sig i gruppen få veta mina förklaringar, för att dessa skall få känna logiken i den.
 • + Det kommer jag att göra, men var nu snäll och yttra dig om den andra skrivelsen.
 • 51   Semjase. Några ting däri är mycket träffande, medan andra är helt irreala.
 • 52. Vi har under åratal studerat dig mycket ingående och grundläggande i alla olika aspekter, och vi har testat dina andliga förmågor.
 • 53. Därvid har vi funnit, att du behärskar en utomordentlig god förmåga till intuition och detta bestrider man uttryckligt i den här analysen.
 • 54. Ett påstående utan grund, och det uppstod med all sannolikhet och säkerhet ur låga motiv och bevekelsegrunder.
 • 55. Den som är upphovsmannen till denna analys, måste ha varit informerad om vissa saker angående din person, ty allt tyder på detta.
 • 56. Alla redogörelser visar på att personen ifråga, måste vara en människa med en mycket liten ande, och utan värdefulla insikter i anden.
 • 57. Det tyder dessutom på, att denna människa känner sig övertygad om sitt vetande ur böckerna, om högre andeformer jordiska sådana försöker han att förtränga helt och hållet.
 • 58. Dessutom är den här personen inte bara religiöst utomordentligt starkt förslavad av denna, utan han är elakartad förfallen i den.
 • 59. Angående det andliga ståndet hos den här personen har jag redan sagt, att den saknar värdefulla insikter i anden, och också i det hänseedet även analytiska förmågor.
 • 60. De fakta som är medtagna i analysen härstammar med absolut säkerhet ifrån böckerna, medan alla sakerna som gäller religionen och påståendet om intuitionen och inspirationen beror på falska slutledningar och felaktiga utläggningar som kan föras tillbaka till den bedömmande personen själv.
 • 61. Personen tror att den därigenom kan göra sig gällande gentemot dig och vet inte, att den är underkastad en felaktig slutledning och underkastad religionen.

 

 • + Tack, Semjase det var mer än jag egentligen hade tänkt mig-Jag ville enbart fråga efter din åsikt om analysen Och med ditt tal smickrar du mig mycket, och jag känner mig som en övermänniska.
 • 62  Semjase. Varför yttrar du osanningar.
 • + Hur menar du då?
 • 63  Semjase. Jag har just nu kunnat fastställa att du yttrade saker som du inte känner.
 • 64. Det finns inga som helst tankar eller känslovibrationer i dig, som skulle betvida att dina ord var sanna.
 • 65. Min bedömning av analysen lämnar dig helt kall, och du känner inga som helst känslor, och har inga tankar, som tyder på att du skulle kanna dig förmer än du i sjalva verket känner dig.
 • 66. Du har tagit emot min bedömning, och du har dessutom känt ett slags medlidande med den bedömmande personen.
 • 67. Ingenting har visats som talar för att du med den minsta substansen skulle känna dig större på något sätt.
 • 68. Därför har du yttrat saker som inte är annat än osanning.
 • + Men så har jag inte menat det Semjase. Det var bara ett sätt att skämta från min sida, och det har jag säkert gjort av blyghet. Att du lyfter upp min person så mycket och skjuter hatten från mitt huvud gör att jag blir förlägen. Ibland så har du ett sätt att kasta blomkrukor mot mitt huvud, så att jag känner mig riktigt dum och förefaller som ett eländigt litet kryp.
 • 69   Semjase. Din beskedlighet i detta avseende går alldeles för långt.
 • + Du har kanske rätt.
 • 70  Semjase. Det har jag.
 • 71. Tänk en gång på de otaliga människor, som alltid framhäver sig själva, utan att de för den skull är lämpliga.
 • 72. Du som däremot vore värd ett upphöjande, låter med stor anspråkslöshet helt enkelt bli det.
 • 73. Du försöker inte att framhålla dig i motsvarande mått och korrigera det oberättigade upphöjandet av andra.
 • 74. Det är felaktigt, om du tänker, att de kommer att bli lyckliga med sin inbillning.
 • 75. Detta kommer då också att leda till, att det uppstår felaktiga intryck om dig, när du bedömmer andra människors intriger o.s.v.
 • 76. Under all den tid som jag har iakttagit dig har jag många gånger kunnat fastställa, att du har avslöjat manipulationer många gånget av många föregivna andemänniskor och andra föregivna storheter på vetandets-område, och att du offentligt har talat om sanningen om dessa personer på ett skoningslöst sätt, men aldrig har du nämnt din egen person eller framhävt din egen person, och detta utan undantag.
 • 77. Du har tillägnat dig en vana att komma med liknelser o.s.v. i en sådan form, att du jämför upplevelser, och din person kläder du i ett anonymt namn, samtidigt som huvudfiguren i denna jämförelse eller de jämförande upplevelserna utan undantag utgörs av, din egen person.
 • 78. Detta handlingssätt är från grunden felaktigt, då du skulle nämna och uppenbara din egen person och inte klä den i anonymitet.
 • 79. Genom att du alltid enbart anför liknelser från ditt eget
  liv, så måste du också vara beredd att namnge dig själv.

 • 80. Det gör inte du, och därigenom uppstår det ett felaktigt intryck av dig, du skrattar i hemlighet över detta emedan människorna värderar dig felaktigt, som jag vet.
 • 81. Detta har till följd, att du ger sken av att du inte tolererar de andras arbeten och uppförande, fastän det här på inget vis är fallet.
 • 82. Var i framtiden inte så anspråklös, utan stå för dina färdigheter.
 • 83. Nämn din person vid dina liknelser, då det inte är nödvändigt, att du döljer dig bakom anonymiteten.
 • 84. Räknat efter era begrepp så är du mer än bara en hjälte, även om du själv inte vill höra detta.
 • 85. Det som du har förmått att göra har andra människor med all rätt bedömt som heroiskt, även om du hela tiden har försökt att komma undan tack, och har försökt att försvinna ut ur deras blickfält.
 • 86. Det är inte…….
 • + Här får vi sätta punkt. Det som du säger tycker jag inte alls om, ty jag kan inte krypa ur mitt skinn och å andra sidan har jag inte fallenhet för att briljera med dylika upplevelser och handlingar. Det äcklar mig helt enkelt och å andra sidan känner jag det idiotiskt. Skall andra bedömma mig som idiot, det är mig fullständigt likgiltigt till slut måste var och en bli lycklig med sin egen inställning. Och om de andras förstånd inte räcker till för att fatta sanningen, därför att de inte bemödar sig om den, då är det väl inte min sak. Jag vill och kan inte tvinga någon till att anamma sanningen.
 • 87   Semjase. Du skall inte tvinga någon till sanningen,det är helt r ä t t .
 • 88. Men det är varken idiotiskt eller äcklande, när du inte förnekar din egen person.
 • + Kallar du det så?
 • 89   Semjase. Säkert, för i de omtalade tingen förnekar du dig själv.
 • + Förbaskat också, men på vilket sätt skall jag göra detta, jag år ju bara tyst, och vid vissa ting så talar jag helt enkelt inte om mitt namn?
 • 90   Semjase. Jag vill rådgöra ned dig senare om detta, då allt inte skall nedskrivas angående det här.
 • + Som du vill.
 • 91  Semjase. Du har blivit mycket upprörd.
 • + Naturligtvis, hur skulle det kunna vara på ett annat vis.
 • 92  Semjase. Egentligen ville jag förmedla andliga läror till dig idag, men under dessa omständigheter ser jag inga möjligheter till detta.
 • 93. Först och främst vill jag rådgöra med dig, för din upprördhet kan vi enbart inte lämna därhän.