Nittonde kontakten Fredag, 16:e maj 1975, kl 14.09Telepatisk kontakt

 • 1  Semjase:  Det var ett lätt företag för mig att uppfylla din önskan beträffande personen F.O. i W.
 • 2. Under långa perioder har jag varit sysselsatt med honom, och trängt in i honom så långt detta erfordrades.
 • 3. Det gick utan väsentliga svårigheter, för denna person förfogar inte över några riktbara försvarskrafter, som han förstår att använda.
 • 4. Men mot bättre vetande påstår denna person, att han kan utnyttja försvarskrafter, liksom också t-ex. åtskilliga krafter av annat slag, som vilar på rent andlig grund.
 • 5. F-O. kan göra bruk av minimala hypnotiska förmågor, men därmed är dock redan alla hans resurser i fråga om kunnande, och användning av förmågor uttömda.
 • 6. Men ändå ser han sig själv i dessa avseenden gärna avgjort större än han i verkligheten är.
 • 7. Han tror sig vara en andligt sett långt utvecklad människa, även om han därmed bedrar sig själv.
 • 8. Overkliga, halvreligiösa trosantaganden håller honom fången i ett utomordentligt starkt materiellt-intellektuellt tänkande, som han inte kan frigöra sig från.
 • 9. Hans evolutionsmässiga utvecklingsnivå är densamma som för den genomsnittliga jordemänniskan, och denna nivå har jag redan tidigare nämnt, och kallat 2/6.
 • l0. Med avseende på hans andliga kvaliteter är han alltså borta från den punkten, då man kommer i närheten av gränsområdet mellan materiellt-intellektuellt och andligt intellektuellt tänkande.
 • 11. Hela hans medvetande ligger fånget i halvreligiösa spår och detta behärskar honom i en andlig förslavning.
 • 12. I okunskap om andens sanning och Skapelsen förlorar han tankeprocesser av materiellt-intellektuellt sätt i de behärskande potenser ovanför honom, alltså i antagande att Gud och de därmed sammanhängande trosantaganden.
 • 13. Som lätta oansenliga blixtar fingrar här och var dessa tankeblixtar framåt i den 3. huvudetappen, men de förmår inte att hålla sig kvar där i något som helst vetande, eller insikter och kan inte draga dessa till sig.
 • 14. Det som händer är, att detta sker hos honom på grund av att han hör eller hör talas om det, men det kommer inte ur egna insiktsinitiativ.
 • 15. Hans ande är mycket lätt att förvirra, utan att några som helst våldsanvändningar skulle vara nödvändiga.
 • 16. Det fattas honom även de minsta insikter av andligt intellektuellt tänkesätt, och han kan inte ens klargöra för sig själv krafterna i sina egna hypnosförmågor.
 • 17. Hans oandliga tänkesätt gör honom högfärdig, och dessutom lever han i ett omåttligt trosantagande.
 • 18. Jag sade redan, att han tenderar, till att mot bättre vetande påstå saker och ting om sig själv, förmågor och dylikt i som han inte själv är herre över, och som han heller inte kan fatta själv.
 • 19. Den absolut enda förmågan som kan bli synlig är den rätt minimala tendensen till hypnos, och därmed är hans förmåga som kan utvärderas redan
  uttömd, och han kan inte ens analysera eller förklara hypnosen.

 • 20. Det uppförstorade “Vetandet” som han ställer ut, eller så att säga
  förkroppsligar, är i sanning enbart trosantaganden och springer inte fram ur hans eget tankearbete eller ur
  insikter, utan härstammar från irreala litteraturverk.

 • 21. Han har varken funnit sanning eller vetande, eller insikt eller
  kunnande, och därför vill han genom påståenden och mot bättre vetande försöka att utjämna denna brist.

 • 22. Dock användandet av sådana färdigheter i vetandets
  insikter, är honom i sanning fullständigt främmande, och han måste nu ge sig med att använda sig av sina minimala hypnotiska
  kunskaper, som inte ens en gång tillåter honom att tränga in i de tankemässiga andeformerna hos en
  medmänniska.

 • + Du uttalar återigen mycket hårda ord Semjase, och jag är tvungen att tänka på vissa ting som för en tid sedan förde till
  meningsskiljaktigheter.

 • 23  Semjase. Du vet mycket väl att sanningen alltid klingar mycket hårt och att jag har begått vissa
  fel, och det är det du anspelar på.

 • 24. Men jag kan försäkra dig, att jag har avlägsnat dessa fel som jag har begått, och att jag inte kommer att göra om dem.
 • 25. Men varför påminner du mig om detta?
 • + Jag ville bara vara säker på att allt stämde. Det skulle inte på något sätt vara en
  anklagelse.

 • 26  Semjase. Jag förstår, men denna gång har jag inte tid att meddela
  mera.