Trettonde kontakten Fredag, 25:e april kl. 17.20


 • 1   Semjase. Tyvärr har jag mycket ont om tid i dag, så vi
  kan bara tala om det viktigaste.

 • 2. Först lämnar jag tillbaka den lånade boken. Jag behöver
  inte orda mer om den.

 • 3. Därvid åberopar jag den min bedömning, som jag gav dig
  redan vid förra kontakten.

 • 4. Nya synpunker har inte tillkommit.

 

 • + Jag kommer att vidarebefordra ditt svar till min vän, och i
  hans namn tackar jag dig för ditt arbete med detta.

 • 5  Semjase. Det är ingenting att tala om, och å andra sidan
  gläder jag mig åt att din vän ville veta hur jag bedömde
  denna bok.

 • 6. Om alla dina vänner vore lika förstående, förtroendefulla
  och vänliga som han, då låge allt bättre till med våra
  uppgifter.

 • 7. Jag är också glad åt dina båda andra vänner, även om
  dessa i det stora hela är lite långsammare i vändningarna.

 • 8. Men de hyser den föreställningen, att de först måste
  omskola sig beträffande vissa nya angelägenheter och
  insikter.

 • 9. Men jag får säga, att jag finner deras ansträngningar och
  förmåga att rätt uppfatta, och viljan därtill, vara
  anmärkningsvärda.

 • 10. Om de andra personerna i gruppen har jag ju redan talat
  utförligt vid förra kontakten, och jag vill inte gå in på det
  igen.

 • 11. Avgörandet i detta avseende har fällts och därmed basta.
 • 12. Men då hela deras uppträdande inte är bra för vårt
  arbete, så har jag umgåtts med tanken att jag skulle
  eliminera den film som du tog på söndagsmorgonen den 20:e
  april kl. 10, och där dessa personer kom med på bilderna.

 • 13. När jag betraktade arten av deras ofina tankar och
  inställningar och oförstånd, som skadar vår sak, så bestämde
  jag mig för att det var på sin plats att förstöra filmen.

 • 14. Därför har jag förstört den del av filmen, där de
  störande faktorerna finns med.

 • 15. Men dina närmaste vänner skall för den skull inte känna
  sig besvikna, ty under morgondagen skall jag bereda er ett
  nytt tillfälle att ta ytterligare bilder på eftermiddagen.

 • 16. Jag måste dock ställa som villkor, att inga sådana
  störande faktorer kommer med på bilderna som de nämnda
  personerna utgör.

 • 17. Men eventulla oinvigda, som kommer med på bilderna, stör
  inte; däremot de som känner till saken men är otjänliga
  motståndare.

 • + Självklart fogar jag mig i ditt beslut, Semjase, även om
  jag beklagar att filmen förstörts. Men att du inrymmer ännu
  en fotograferingsmöjlighet för oss,
  det gör oss kvitt igen. En annan fråga intresserar mig nu:
  Då och då kan jag se UFO’N som tydligen inte hör till er av
  deras form att döma. Men mestadels är föremålen så långt
  borta, att man inte kan urskilja något med säkerhet, eller
  ens fotografera dem, vilket dock skulle ha varit intressant.

 • + Skulle jag kunna göra något i syfte att trots allt kanske
  få möjlighet att fotografera någon gång? Den andra frågan
  rör kristallerna, som du har gett mig: Min vän F-L. fann stor
  glädje i den gröna malakit-stenen. Han låter nu fråga, om du
  kanske ville ge honom ett större stycke av denna stenart ?

 • 18   Semjase. Jag tycker det är mycket intressant, att du
  förbigår förstörandet av filmen med ett enkelt beklagande,
  vilket inte just är dig likt, för jag vet ju mycket väl, att
  du kan bli uppbragt när vissa ting inte går som du tänkt dig.

 • 19. Så sett ställer du mig inför en gåta.
 • 20. Men du ärar mig också i och med att du utan vidare
  accepterar mitt beslut.

 • 21. Vad de främmande rymdskepp beträffar, som du skulle
  vilja avbilda för jämförelse, så finns det tyvärr inget du
  kan göra.

 • 22. Du skulle väl kunna påverka deras flygväg och
  ljusutstrålning med din tanke, men inte i den utsträckningen,
  att du får dem så nära, att du skulle kunna fotografera dem.

 • 23. Men jag, å min sida, har möjlighet att göra det.
 • 24. Därför kommer jag att göra det vid tillfälle, och då
  anropa dig.

 • 25. Naturligtvis är jag gärna beredd att ta med ett stycke
  av malakit-sten för din vän F-L.

 • 26. Detta får dock inte bli någon regel, för jag har redan
  förklarat, att skälen till att jag tar med mig stenar och
  kristaller är ditt eget samlarintresse, eller att de
  avyttras.

 • 27. Men för dina tre närmaste vänner vill jag göra ett
  undantag.

 • 28. Men tills vidare måste de dock ge sig något till tåls,
  ty först om några veckor yppar sig ett nytt tillfälle för mig
  att ombesörja sådana ärenden.

 • 29. Med hänsyn till de föredrag som du planerar ska hållas
  om våra förhållanden, så har vi haft en ingående rådslagning.

 • 30. Därför kan jag meddela, att vi går med på att du tar
  ytterligare några dussin dia-foton av mitt rymdskepp, tvärt
  emot vad jag tidigare bestämde.

 • 31. Vi utgår därmed från den åsikten, att ett tillräckligt
  antal bilder skulle vara saken tjänlig och av stort värde.

 • 32. Därjämte beslöts ju av oss båda vid den senaste
  kontakten att de störande faktorer, som utgjorde grunden för
  mitt beslut att du inte skulle få ta fler bevisbilder, måste
  vara bortkopplade.

 • 33. Men trots detta skulle vi vilja inskränka antalet bilder
  till 100, vilket ju säkert torde räcka.

 • 34. Men villkoret är för dessa, att inte längre några
  personer kommer med på bilderna, för det som är viktigt är
  inte de, utan mitt strålskepp.

 • + Jag är mycket glatt överraskad, Semjase. Tack så mycket!
 • 35   Semjase. Du behöver inte tacka.
 • + Men ändå, jag är mycket glad. – Men nu ytterligare en
  fråga: Finns det någon möjlighet…………….

 • 36  Semjase. Jag måste tyvärr avbryta dig, för som jag sade,
  så har jag ont om tid i dag.

 • + Jag har bara en helt kort fråga.
 • 37  Semjase. I så fall, fråga då.
 • + Finns det någon möjlighet, att du någon gång kan ta med dig
  bilder från din hemmaplanet eller från vilka andra världar
  som helst, eller om jag ger dig min kamera, att du då tar
  bilder med den?

 • 38. Det måste jag tyvärr säga nej till, för det skulle föra
  för långt.

 • 39. Med undantag för kristallerna och stenarna, så måste vi
  hålla oss till jordiska ting.

 • + Tack, Semjase, detta svar nöjer jag mig med, men just nu
  kom jag att tänka på, att den 21:e april, alltså dagen efter
  vår förra kontakt, då befann jag mig i Ravensböhl, och då
  observerade jag militär där, som undersökte hela omgivningen.
  Har du kunnat konstatera något beträffande detta ?

 • 40  Semjase. Detta utgör visserligen redan ytterligare en
  fråga, men jag vet inget om denna händelse.

 • 41. Det torde väl vara möjligt, att någon som iakttagit
  starten av mitt skepp meddelat detta till myndigheterna eller
  till armen, och att man sedan börjat leta, vilket tyvärr
  inträffar då och då, när vi inte är försiktiga nog, eller när
  något oaktsamt främmande skepp dyker upp och till och med
  landar.

 • 42. Som du själv väl vet, så iakttar vi själva yttersta
  försiktighet i varje avseende för att kunna förebygga sådana
  förvecklingar.

 • 43. Men trots det är många gånger all försiktighet
  otillräcklig, för mycket ofta finns spanande ögon just där
  man minst förmodar det, t.o.m. under sen nattetid.

 • 44. Detta kan tyvärr sedan leda till ovälkomna intermezzon,
  särskilt i de fall då vi flera gånger flyger till platsen
  ifråga, eller då vi rent av måste landa där.

 • 45. Särskilt myndigheter och militär känner sig mycket
  hotade i sin maktställning när de informeras om observationer
  eller landningar av strålskepp osv., fastän vi inte är
  intresserade av att bryta eller hota deras primitiva
  maktutövning, ty den uppgiften åligger inga andra än enbart
  jordemänniskor.

 • 46. Men trots att de är mycket intresserade av våra
  strålskepp och utför forskning och undersökningar, så
  dementerar myndigheter och militär dessa fakta på det mest
  energiska sätt.

 • 47. Likaså bestrider dessa myndigheter också all hithörande
  information rörande rymdskepp, observationer och landningar
  osv., såväl som sina egna hemliga efterforskningar och
  undersökningar av platser där strålskepp har landat OSV.

 • 48. Oroa dig därför inte för den militär, som du träffade på
  eller observerade i Ravensböhl, för det de har fått fram
  hålles hemligt på det ena eller andra sättet, och de döljer
  allt med alla till buds stående lögner.

 • 49. De kommer på alla sätt att bestrida dina iakttagelser,
  om du så än hade kunnat bevisa dem fotografiska, vilket å
  andra sidan hade kunnat bli riskabelt för dig, som du ju
  redan vet av egen erfarenhet.

 • 50. Bekymra dig därför inte över arméns manipulationer, för
  i annat fall skulle dessa kunna bli farliga för vår sak.

jim
nichols tegning av en av mange styrtede fartøyer som de millitær i
topphemmelighet har tatt seg av og senere på det sterkeste benektet.

Og denne manipulasjonen har nå blitt DIREKTE BEVIST – gjennom arbeidet med
THE DISCLOSURE PROJECT – som det også er laget billedgjorte utdrag fra på linken
her.