Tolfte kontakten Söndag, 20:e april 1975 kl. 3.11


 • 1   Semjase. Under trettio minuter har jag gett dig och
  några av dina vänner tillfälle att ta ytterligare bilder av
  mitt strålskepp.

 • 2. Denna möjlighet har jag ju också lovat dig, men inte så
  att du samtidigt skulle få ha personerna med på bilderna.

 • 3. Jag går verkligen inte med på det.
 • + Det vet jag, men varför skulle då inga personer få synas
  på bilderna ?

 • 4   Semjase. Det skulle jag inte vilja diskutera, och jag har
  mina skäl.

 • + Det låter för mig som något av en förevändning, Semjase.
 • 5   Semjase. Du har nog rätt, man kan säkert kalla det så.
 • + Och jag som trodde att vi alltid kan spela med öppna kort?
 • 6   Semjase. Visst ska vi det, men mitt handlingssätt skall
  inte ge dig några problem. Om jag nämnde skälen för dig, då
  skulle din egen grupp bli hätsk emot dig.

 • + Kanske har du rätt, men klara fronter gillar jag trots
  allt bättre.

 • 7   Semjase. Om du nu verkligen vill stå ut med följderna ?
 • + Naturligtvis, Semjase.
 • 8    Semjase. Om du menar det och tar ansvaret ?
 • 9. Okej då.
 • 10. I grunden är inte det viktiga för mig om du låter
  personer fastna på filmen eller ej som vittnen, men jag motsätter mig att det medtages på bild sådana personer som inte
  heller godtar bildbevis, och vilkas tankar ständigt
  sysselsätter sig med tvivel, kritik och andra skadliga ting.

 • 11. Tre av de medfotograferade personerna på dessa
  första foton är visserligen i någon mån fast i ett stadium
  av tvivel, men dock av ett slag som är förståeligt.

 • 12. Men en fjärde person är avgjort störande och utgör ett
  farligt element som kan äventyra vår sak.

 • 13. Denna person är alltför hårt fången i det världsliga
  för att kunna följa med i en utveckling efter verklig andlig
  lära.

 • 14. Denna person betvivlar fortfarande vad hon ser med egna
  ögon, vilket jag kommer att bevisa.

 • 15. Dessutom saknar hon alla sådana andliga förmågor som
  skulle låtit henne kunna ta emot andliga krafter, vilket jag
  också kommer att bevisa.

 • + Det är hårt, Semjase, för även tvivlare har rätt till
  bevis och övertygelse.

 • 16   Semjase . Javisst, det är riktigt, men detta slag av
  tvivel är förankrat i materialism och sådan brist på tro som
  kommer ur materiellt intellekt, och som får alla
  andligt-intellektuella färdigheter att försvinna
  fullständigt.

 • 17. Så sker inte av förstånds och förnuftsskäl utan på
  grund av, att denna person inte kan befria sig från en viss
  religiös fördomsfullhet.

 • 18. Men detta har jag redan talat om en gång, och att
  sådana faktorer bara är skadliga och till ingen fördel för
  din grupp, det har jag också nämnt.

 • 19. Du är helt enkelt för godmodig och förtröstansfull
  gentemot vissa personer. Vår sak skadas därigenom.

 • + Det du nu säger, Semjase, det är visserligen upplysande
  för mig, men jag skulle ju vilja ge alla en chans.

 • 20   Semjase. Din inställning hedrar dig i högsta grad, men
  du kan inte tillämpa den generellt utan att
  skada dig själv.

 • + Okej, jag ska tänka på saken, men det kan ta lite tid.
  Men får jag trots detta ta ytterligare några bilder för att
  använda dem vid planerade föredrag ?

 • 21   Semjase. Javisst, men var snäll och tänk på mina ord.
 • 22. Om du inte ser upp med detta måste jag allvarligt
  överväga om jag inte måste förstöra filmen.

 • + Semjase, jag ber dig om lite betänketid.
 • 23    Semjase:  Det ger jag dig gärna ändå, men jag vet ju hur
  snabbt du tänker.

 • 24. Jag tillåter dig att ta ytterligare 13 till 14 bilder,
  så att du sammanlagt har fått i hop femtio av dem.

 • 25. Men sedan måste det räcka.
 • 26. Även två eller tre filmer får du göra vid tillfälle.
 • 27. För nästa fotografering anropar jag dig kl. 10.00 i
  dag.

 • + Bra, tack Semjase.
 • 28   Semjase. Har du med dig de små påsarna eller lämpliga
  askar och mjukt material som jag bad dig om innan du gick ?

 • + Naturligtvis.
 • 29   Semjase. Det var ju bra, för jag har nämligen tagit med
  mig olika kristaller och mineralier åt dig.

 • 30. Sätt etiketter på dem, som anger benämning och fyndort,
  som jag kommer att tala om för dig.

 • 31. Du behöver inte hysa den minsta oro, för om man skulle
  analysera dem, så skulle man inte kunna konstatera några
  skillnader mellan dem och jordiska mineralier och kristaller
  av samma slag.

 • 32. Jag har redan sagt dig att strukturen etc. är lika i
  hela Universum, så att det för materia av samma slag gäller
  lika lagar överallt.

 • 33. Som en alldeles personlig egendom för dig själv har jag
  tagit med en klenod; en liten men vacker kombination av
  bergkristaller av olika storlek.

 • 34. De flesta föremålen stammar från mitt hemortssystem,
  men några av dem kommer från Venus och ert systems
  asteroidbälte.

 • 35. Jag hade tyvärr inte tid att analysera dem, så det
  måste du göra själv, om du nu förstår dig på sådant.

 • + Tyvärr kan jag just inte mycket om detta.
 • 36   Semjase. Låt dem då bli analyserade av en fackman, men
  förtig deras härkomst.

 • + Det fixar jag. ( Nu följer överlämnandet, förpackning och
  påskrivning av kristallerna och mineralierna )

 • + Vad jag nu ytterligare skulle vilja fråga om: Jag vet att
  Plejaderna befinner sig i “OXEN’s” (Tyren) stjärnbild som en s.k.
  öppen stjärnskara, men hur många stjärnor eller planeter hör
  egentligen till detta system ?

 • 37   Semjase. De utgör 254 stycken.
 • + Ett nätt litet antal!
 • 38  Semjase. Jo, men det finns ännu mycket större system.
 • 39. Men nu är det återigen dags för oss att skiljas.
 • 40. Men jag kan följa dig ett stycke på vägen, för jag har
  landat mitt skepp något avsides från här. Tillägg av
  redogörelse för en tankeöverföring från måndagen den
  21-4-1975 kl – 9 -37

 • 41   Semjase. Jag är inte precis förtjust över gårdagen, för
  trots mina föreskrifter har du nu återigen framställt foton
  på ett sådant sätt att relevanta personer kom med.

 • 42. Faktiskt måste jag nu allvarligt fråga mig, om inte jag
  skall delvis förstöra filmen, så att dessa personer ej
  längre syns.

 • 43. Mot tre av dina närmaste vänner och två av dina barn
  har jag verkligen inte det ringaste att invända, men däremot
  mot att redan tre farliga faktorer har exponerats på dessa
  bilder.

 • 44. Dessa tre personers materiella intellekt är starkt
  utvecklat på ett sådant sätt, att de inte kan tänka och
  handla andligt-intellektuellt, inte det allra minsta.

 • 45. De tror sig väl kunna det, men i detta avseende är de
  offer för ett allvarligt självbedrägeri.

 • 46. Deras andliga intellekt är underutvecklat så tillvida,
  att de bara kan tänka i rent materiella värderingar.

 • 47. De inbillar sig att andlig intellektualism vore
  detsamma som materiell-intellektualism, ty de vet ej
  skillnaden.

 • 48. Detta är vår sak mycket vanskligt; därför är jag
  tvungen att bli på det klara med om det ändål inte vore
  nödvändigt att förstöra filmen.

 • 49. Om jag verkligen skulle göra detta, då har jag nog
  möjlighet att göra det innan du åter använder negativen.

 • 50. I den tidiga morgonstunden nämnde jag för dig att
  jag skulle lämna bevis för att vissa personer lever, tänker
  och handlar fullständigt utanför varje slag av
  andligt svängningstal, och att de av detta skäl skulle komma
  att betvivla även det de ser med sina egna ögon.

 • 51. Därför var jag noga med att låta mitt skepp starta och
  landa synligt för allas ögon.

 • 52. Jag ansträngde mig särskilt att flyga bort mitt skepp
  direkt över dina väntande vänner, bland vilka också den
  person var, som är renons på de nödvändiga andliga anlagen.

 • 53. Men som var att vänta, så betvivlade denna person mitt
  skepp som sådant, trots att han kunde se det med sina egna
  ögon.

 • 54. Jag har kontrollerat denna persons tankar mycket noga,
  och har kunnat konstatera, att i mannen ifråga kunde inte
  skönjas någon som helst förståelse eller realistisk syn.

 • 55. Hans tankar var idel tvivlets, okunnighetens, och av
  materiellt-intellektuellt slag.

 • 56. Detta materiella intellekt var därvid så starkt
  utpräglat, att han inte ens kunde märka hur mina tankar
  trängde in, medan däremot de andra tre blev på det klara med
  att något skedde, även om de inte förstod hur det gick till,
  och inte heller vad syftet var.

 • 57. De kände det som en nedkylning av huvudet under en
  sekund när mina tankar trängde in, och ovetande bedömde de
  att orsaken skulle vara luftdrag eller en vindpust.

 • 58. Även de hyste vissa tvivel, men av förståelig art.
 • 59. När du gjorde den andra fotoserien blev jag först
  förargad, men jag lät det ske endast därför, att jag ännu
  inte hade bestämt mig för, om jag skulle tillåta dessa
  bilder eller inte. Det vet jag fortfarande inte, och jag har
  ju också sagt tidigare, att jag först måste besluta mig.

 • 60. Bli därför inte besviken, om jag kanske förintar
  filmen.

 • 61. Men i så fall skulle jag kunna ge dig tillfälle att
  göra nya bilder, varvid absolut bara sådana personer får
  komma med på bilderna, som är tjänliga för vår sak.

 • 62. Jag ber dig att ha förståelse för, att om du nu inte
  själv kan ordna saken, så måste jag själv avgöra, och precis
  detta kommer jag att göra inom 24 timmar.

 • 63. I ett speciellt avseende retade jag mig ordentligt på
  en dotter till den tvivlande mannen, ty hon har hyst
  materiellt-intellektuella tankar av ett mycket farligt slag,
  andligt oförmögen som hon är.

 • 64. Jag avslöjar inte dessa för dig. ty de skulle såra dig
  för mycket.

 • 65. Men jag tycker att även en rent materiellt andlig
  människa borde värna anständighet och förnuft, även-om hon
  inte direkt yppar sina tankar.

 • 66. Och just sådana människor får du inte ta med i din
  grupp, ty de fördärvar på alla sätt.

 • 67. Sätt samman din grupp av människor vars förnuft har
  andlig prägling; det materiellt-andliga förnuftet förslår
  tyvärr inte.

 • 68. Om inte båda formerna sammanvävas, då innebär det
  förintelse och förstörelse.

 • 69. Det är ensidigt förnuftsutrustade väsen av nämnt slag,
  som hämmar enskilda människors och massornas andliga
  framsteg, och som ständigt sprider ut nya irrläror.

 • 70. Dylika väsen har skuld i att usla religioner kan
  frodas, och att de sanna, andliga lärorna råkar ut för
  misskredit.

 • 71. Åtskilliga gånger har jag redan förklarat ‘hur, var,
  och varför’ beträffande observationer av mina skepp och
  kontakten med enbart dig dessa fakta till trots förmår inte
  förnuftet att segra hos de nämnda personerna, som bara
  tänker materiellt-intellektuellt.

 • 72. I ett kör kritiserar de mina arrangemang, och de
  försöker inte att förstå mina göranden och skälen därtill.

 • 73. Deras andliga oförnuft och tillika oförstånd låter dem
  inte inse det faktum, att de aldrig under innevarande levnad
  kan göra andliga framsteg om de tänker på detta sätt, och
  att de därför kommer att stå långt utanför varje kunskap,
  varje uppgift och varje kompetens som hör ihop med vår sak.

 • 74. Deras ständigt enformiga frågor och kritiska tvivel
  begriper de inte själva.

 • 75. Därmed förstår de inte heller något av det jag vid
  flera tillfällen har sagt och utrett beträffande dem själva.

 • 76. Alltså kan de inte heller förstå, att oförnuftiga våld
  endast kan stävjas med förnuftsmässigt våld, och det är just
  vad jag nu måste göra; trots att du vet att våld bara kan
  brytas med våld handlar du åtminstone i detta fall emot ditt
  vetande och kunnande.

 • 77. Du vet mycket väl, att personer som tvivlar på detta
  sätt är vår sak otjänliga i varje avseende, och trots detta
  har du inte uteslutit dem ur din grupp.

 • 78. Därför ser jag mig tvungen till att använda en metod
  som utestänger alla faktorer som ej befrämjan vår sak.

 • 79. Därför utfärdar jag den ordern, att du inte längre får
  informera sagda personer om ting och händelser som berör
  våra kontakter.

 • 80. Jag vill och kan inte förbjuda dig att ha kontakt med
  dem, men jag har bestämt, att du undanhåller dem ytterligare
  fakta och informationer i fortsättningen.

 • 81. Om du inte skulle efterkomma denna order, då måste jag
  avbryta vår kontakt, och söka mig en någon annan
  kontaktperson.

 • 82. I och med detta vill jag visserligen inte blanda mig i
  dina personliga angelägenheter-och avgöranden, men denna sak
  är inte allenast din, utan i grunden utgår den från oss,
  varför vi förbehåller oss rätten till vissa tvingande
  avgöranden.

 • 83. Om jag måste avbryta vår kontakt, då vore det mycket
  tråkigt för mig också, för jag har i dig funnit en ytterst
  märklig människa, som jag känner mig mycket förbunden med.
  Men trots detta kan jag inte avvika från mina givna
  direktiv, på sin höjd bara om personerna ifråga, eller någon
  av dem, skulle bli förnuftiga och förståndiga, men detta
  tycks ligga i den avlägsna framtiden.

 • 84. Bestäm dig därför själv för vilken väg du vill gå –
  vilken väg som är dig värdefullast. Jag . . .

 • + . . . . . . . . . . . . . .
 • 85  Semjase. Var snäll och avbryt mig inte, för nu måste jag
  tala, och jag kan varken gå in på frågor eller invändningar.

 • 86. Jag kan inte ta ifrån dig beslutet; det ligger helt och
  enbart hos dig.

 • 87. Du har frågan om ‘vara eller inte vara’ helt i din
  hand, och jag får inte råda dig till det ena eller det
  andra, ty du måste själv fatta beslutet.

 • 88. Enligt enhälligt beslut från vår sida ger jag dig 6
  dagars betänketid, och jag själv . . . . .

 • + Jag har redan bestämt mig, Semjase. Det var
  det jag ville säga förut.

 • 89   Semjase. Är det slutgiltigt ?
 • + Det vet du ju.
 • 90   Semjase. Jag hade visserligen hoppats det, men inte
  vågat uttala det.

 • 91. Men det föll sig tydligen lätt för dig, ty jag
  uppfångar starkt oroade känslor från dig.

 • + Fördömt också, är nu det så viktigt ? Jag vet ju i alla
  fall mycket väl, att jag har handlat fel. Jag är helt
  enkelt en idiot, eftersom jag ofta hyser falska
  förhoppningar. Därför var det mycket bra att du sade mig
  ett sanningens ord. Ett kok stryk vore nu lämpligt för mig;
  än en gång: fördömt.

 • 92   Semjase. Bli nu inte upprörd, snälla du, för det är inte
  bara du som begår fel, också vi råkar göra fel då och då.

 • 93. Dina “falska förhoppningar”, som du uttrycker dig,
  förstår jag å andra sidan, för jag känner ditt sätt att
  tänka i hithörande frågor.

 • 94. Men jag ber dig att du inte kallar dig för idiot, för
  du är inte så mycket som ett enda uns i det tillståndet.

 • 95. Dessutom plågar du mig, när du nedvärderar och skymfar
  dig själv på det sättet.

 • 96. Jag är verkligen mycket ledsen av den anledningen.
 • 97. Jag var säkert för hård mot dig, och du är också för
  hård mot dig själv.

 • + Nu börjar jag snart att lipa, förbannat också.
 • 98   Semjase. Jag känner mig lika illa till mods.
 • 99. Varför måste sånt här komma upp ?
 • + Det har jag ju sagt, för att jag var dum och gjorde fel.

  (Numreringen av Semjases yttranden ‘hoppar’ två steg här,
  då originalet har upprepat meningarna 98 och 99, och kallat
  dem för 100 och 101. Overs. anm.)

 • Semjase 102. Allt kan
  tyvärr inte förutses, för vi måste alla begå fel för att
  kunna lära.

 • 103. Men snälla du, svär (banne) inte mer, för sånt tycker jag inte
  om.

 • 104. Visserligen vet jag att dessa dina ord bara är uttryck
  för din förlägenhet när dina känslor hotar att ta överhand,
  men var snäll och utelämna dem i fortsättningen.

 • 105. Dina ärliga känslor värderar jag högt, och du får inte
  förringa dem.

 • 106. Men det är precis vad du gör när du svär.
 • + Tack, Semjase, det var ett uppriktigt ord. I det
  fortsatta skall jag ta hänsyn till din önskan, men bli inte
  nedstämd, om det trots allt skulle inträffa igen, då och då,
  för en dålig vana lägger men inte av från den ena dagen till
  den andra.

 • Semjase 107. Nej då, jag vet att du kommer att jobba med
  detta, för du är verkligen mycket ärlig mot dig själv.

 • 108. Jag skall tänka på det om du skulle råka missa någon
  gång.

  ( Här har återigen skett en dublering av meningar.,.
  nämligen av 107 och 108, varför numreringen hoppar två steg.
  Overs. anm.)

 • 111. Men nu skulle jag vilja ge dig ett ställningstagande i
  korthet till boken, som du lånade mig i går morse.

 • 112. Jag har redan gjort mig lite besvär med det.
 • 113. I och för sig finner jag verket vara delvis mycket
  värdefullt, medan andra delar av det har urartat i en mycket
  negativ bemärkelse.

 • 114. Bokens upphovsman kan i sig själv inte se klart, för
  han blandar fantasi, irrläror och verklighet till ett enda
  komplex.

 • 115. Alldeles uppenbart rör det sig om en människa, som
  trots att hon äger goda kunskaper om verkligheten, så är hon
  dock religiöst fången, och hon kan inte skilja villa från
  sanning, eftersom hon inte känner sanningen ifråga.

 • 116. För religiöst påverkade människor kan verket ge ett
  starkt intryck, men också för människor, som kan spåra
  sanningen, om dessa utvärderar de rent andliga aspekterna i
  boken.

 • 117. Det religiösa intrycket innebär de vanliga
  missuppfattningarna, medan de andliga aspekterna verkligen
  är värdefulla.

 • 118. Men detta andligt värdefulla har omedvetet undsluppit
  författaren, och det utan att han själv förstått, insett
  eller ens anat det.

 • 119. Då nu den jordiska mänskligheten övervägande består av
  religiöst påverkade människor, så utgör boken ytterligare
  ett irrlärande verk, som kommer att kräva sin tribut
  millionfaldigt, i likhet med de rena religionsböckerna.

 • 120. Jag kan inte säga mer om
  detta för ögonblicket, då jag ännu inte har arbetat mig
  igenom boken helt.

 • 121. Men som det verkar, så kommer den inte att ge några
  andra aspekter i de återstående delarna.

 • 122. Nästa gång vi träffas kommer jag att återlämna den,
  och då skall jag avge ytterligare förklaringar om det behövs.

 

Besynnerligheter efter kontakten söndagen den 20:e april
1975. Eftersom mina följeslagare var intresserade av
landningsplatsen för Semjases strålskepp strax efter kl. 4
på söndagsmorgonen, så sökte vi efter eventuella avtryck i
den omgivning, där skeppet kunde ha landat. Vårt sökande
var dock förgäves, för i mörkret kunde vi inte hitta något. 


På måndagseftermiddagen ungefär kl. 13.30 tog jag mig
därför tillbaka till platsen, och jag fann då faktiskt spår,
som fortfarande syntes tydligt. Men de var belägna c:a 30
meter nedanför den lägsta plats som vi hade sökt på
tidigare; nedanför två granar, där det var en stor, fri och
plan plats. Det speciellt intressanta, som jag kunde
konstatera var detta: När jag kom fram till platsen för den
nattliga starten av strålskeppet med mitt fordon (moped) på
skogsvägen, så spärrade en militärjeep vägen för mig, där
den stod mitt på vägen. Jag var nu tvungen att minska
farten, och jag for därför ytterst långsamt förbi jeepen,
mot vars kylare ett befäl i schweiziska armen höll på att
rita en noggrann skiss över platsen med omnejd(omegn), medan
samtidigt ytterligare två officerare avsökte omgivningen
ovanför och nedanför vägen med någon slags apparat; det
torde ha rört sig om en sökdetektor. 

När jag körde förbi
jeepen och befälet kunde jag tydligt granska skissen och
konstatera att en korsad cirkel hade ritats precis på den
kulle, från vilken strålskeppet enligt mina följeslagares
beskrivningar måste ha startat kl. 4 på morgonen, framför
granskogen och rakt upp mot skyarna. Efter att ha gjort
denna egendomliga iakttagelse fortsatte jag vägen fram med
ökad hastighet, och for upp på kullen, där jag ställde ifrån
mig mitt fordon, då jag ville gå fram till militärerna och
fråga ut dem om vad de höll på med. Men så snart som jag
gick ner från kullen hördes ett rop från jeepen, och snabbt
sprang de båda sökande officerarna till sitt fordon, och i
ett halsbrytande tempo hetsade de därifrån, hän över den
knaggliga terrängstigen. 

Jag för min del genomsökte sedan
omgivningen och hittade strålskeppets landningsplats.
Därefter avlägsnade jag mig från platsen och sökte i den
utanför liggande terrängen efter militärer intill ett
avstånd av en kilometer, eftersom deras egendomliga beteende
hade berört mig på ett underligt sätt. Sökandet var dock
förgäves, ty hur länge jag än for omkring i omgivningarna
så kunde jag inte finna militärer – inte heller något av
deras fordon. Men när jag åter befann mig på huvudleden mot
Pfäffikon, och än en gång kastade en blick högt upp mot
kullen där strålskeppet hade landat och startat, då stod
militärjeepen åter där, medan militärerna åter genomsökte
omgivningen. 

Snabbt vände jag nu och for tillbaka till
kullen. Men nu kom jag inte längre fram mot jeepen än c:a
100 meter, innan samma spel sattes igång som när jag först
dök upp. Militärerna ilade till sitt fordon och stack iväg.
Detta militärernas egendomliga beteende väckte i mig den
misstanken att deras närvaro nog måste stå i samband med
UFO’T, dvs. strålskeppet. Uppenbarligen blev den nattliga
händelsen observerad och rapporterad någonstans, eller armén
hade på något annat sätt fått reda på händelsen.