oversatt fra de tyskspråklige SEMJASE-BERICHTE

HER FRA BLOCK 1


( Så ordagrant som möjligt återgivet ur minnet.)

 • S : = UFO-kvinnan
  Semjase

 • + = Meier


 • S : Du är en orädd människa.
 • + Jag har glömt hur det är att vara rädd, och har blivit saklig.
 • S : Det vet jag, för vi har studerat dig under flera års tid.
 • + Mycket trevligt, och varför?
 • S : Därför att vi med din hjälp skulle vilja klargöra vissa saker.
 • + Finns det då ingen annan, som är lämplig?
 • S : Jovisst, men vi har fått ögonen på dig, därför att du sen många år tillbaka har sysslat med dessa problem, och för att du tänker och handlar realistiskt och ärligt.
 • + Tack för blommorna.
 • S : Ingen orsak, för du har gjort dig förtjänt av dem.
 • + Nåja, men vem är Ni egentligen?
 • S : Säg du lugnt ‘du’ till mig, såsom jag duar dig.
 • + Tack, men vem är du?
 • S : Man kallar mig Semjase, och jag kommer från Plejaderna.
 • + Från Sjustjärnorna?
 • S : Just det.
 • + En nätt liten utflykt, skulle jag vilja säga. Hur kan ni klara av det? Kanske genom
  hyperrymden?

 • S : Du vet ofta mer än vad som vi tycker är riktigt lämpligt.
 • + Hur så? Jag håller ju mun, och jag är ingen
  pratmakare.

 • S : Det vet jag, och därför sitter din kunskap på rätt ställe. Varken jag eller några andra har bekymmer om den saken.
 • + Varför har du spärrat vägen till din farkost för mig? Är det för att filmerna i min kamera eljest skulle ha kunnat bli
  förstörda?

 • S : Ja, just det, för du bör åtminstone ha fotografiska bevis.
 • + Åha, jag bör alltså träda ut i offentligheten, men hur ska det gå till?
 • S : Ja, det ska du, och jag ska längre fram förklara hur.
 • + Då blir det bra. Men är det inte lite riskabelt att låta din farkost landa så öppet, där andra människor kan råka komma
  förbi?

 • S : Var lugn du, för det är så ordnat, att ingen människa kommer skeppet närmre än 500 meter. Dessutom skyddas det mot upptäckt av skog och kullar.
 • ( Första samtalet )
 • + Då skulle alltså jag – såsom enda människa – vara indragen i denna
  förbindelse?

 • S : Ja, och du vet varför.
 • + Jag förstår, tyvärr.
 • S : Även om du beklagar det, så går det inte att ändra -varken nu eller i framtiden.
 • + Jag förstår nog – mina kära medmänniskor
 • S : Just det. Deras föreställningar inom andliga områden
  vilar på falsk grund. Men du har arbetat hårt för att skaffa dig insikter. Du har funnit sanningen, och har tillägnat dig kunskap. Därför bryter du av från den stora massan av människor, och därför fick vi ögonen på dig.

 • + Du säger alltid ‘vi’, betyder det att
 • S : Just det. Jag har ju redan sagt, att du ofta vet mer än vad som vi egentligen gillar. Så var snäll och håll tyst med detta, för sanningen är nog så hård för jordemänniskorna.
 • + Jag har inte känt till något om detta, och därför kan jag inget
  säga.

 • S : Så kan du ju också uttrycka det, och jag vet att du kommer att tiga. Jag vet, att du till och med skulle bestrida alltsammans och avfärda det som fantasier, om man skulle försöka tvinga dig att tala.
 • + Du känner mig verkligen väl.
 • S : Det är ju därför vi har valt dig. Men nog nu med frågor och svar! Hör nu noga på vad jag har att säga dig. Skriv ner allt och gör det sedan allmänt känt.
 • + Hur ska jag kunna det? Jag har ju inget att skriva med här, och ingen
  bandspelare.

 • S : Var inte orolig – skriva kan du göra sen. Först skall jag förklara allt för dig, så att du kan göra dig en översiktsbild. Å andra sidan är det sen lättare för mig att senare sätta mig i förbindelse med dig, och överföra tankar till dig, som du kan nedskriva, ord för ord.
 • + Tänker du då på samma tillvägagångssätt, som du fick mig hit med?
 • S : Du vet verkligen mycket, och du gör oss alla heder.
 • + Tack.
 • S : Nåja. Hör nu på, och avbryt mig bara om det är något som du verkligen inte kan förstå.

  Semjases uttalanden.

  (og bemerk at de skiller mellom “gud” med liten g
  – som var fortidige, delvis innvidde romfolk – og det som de kaller SKAPELSEN
  – lik det som vanligvis kalles Gud. r-ø-anm)

 • 1. Sedan länge har vi haft behov av att komma i kontakt med någon jordemänniska, som verkligen uppriktigt skulle vilja hjälpa oss i vår uppgift.
 • 2. Nog så ofta har försök gjorts, men de utsedda människorna var inte tillräckligt kunniga eller villiga, och ofta brast det hos dem i ärlighet och lojalitet.
 • 3. Var och en, som vi skulle ha kunnat använda oss av, blev rädd och teg om vårt framträdande.
 • 4. De gjorde gällande, att man skulle komma att kalla dem för sinnessjuka, och att myndigheters och inskränkta människors intriger skulle tillintetgöra dem, och att man skulle försöka beslå dem med lögn.
 • 5. Men det dök också upp en massa människor, som ville bli kända och omtalade, och påstod att de hade kontakt med oss och till och med flugit i våra strålskepp.
 • 6. Men dessa är emellertid ingenting annat än skojare och bedragare, som därigenom vill sola sig i berömmelse, och slå mynt av det hela.
 • 7. Jordemänniskorna har hela organisationer, som sysslar med att samla och ge upplysningar om våra strålskepp, men de har alla mycket lite verkligt äkta material till förfogande.
 • 8. En stor mängd av deras foton föreställer inget annat än lampor och ljusfenomen av naturligt ursprung, eller också är de medvetet gjorda förfalskningar.
 • 9. Endast mycket få av dessa foton är äkta bevis, som verkligen föreställer våra strålskepp.
 • 10. De flesta fotona är blott montage eller trickfoton, framställda av bedragare och skojare, som på så sätt vill göra sina namn kända världen över.
 • 11. Böcker och skrifter, som de på så sätt producerar, utgör bara humbug och bedrägeri, för att de därigenom ska kunna skoja till sig ryktbarhet och pengar.
 • 12. Å andra sidan dristar sig många till att förbinda oss med den mänskliga religionen, som vi dock inte på något sätt vill befatta oss med, varken nu eller senare.
 • 13. Inte ens era s.k. sekterister drar sig för att bedraga sina medmänniskor med denna tro.
 • 14. Dessa infama galenskaper, som går över till det rent primitiva borde sättas stopp för innan de blivit världsomfattande.
 • 15. Om dessa skojare och bedragare verkligen skulle ha -eller ha haft – förbindelse och kontakt med oss, skulle
  vi också ha gett dem tillfälle att bevisa detta i form av helt tydliga foton av våra strålskepp.

 • 16. Men eftersom de är oärliga människor har vi inte gett dem denna möjlighet.
 • 17. Som bevis för detta faktum gav vi dig tillfälle att ta tydliga bilder av ett av våra strålskepp.
 • 18. Men också framdeles ska vi ge dig tillfällen att ta ännu bättre och skarpare foton som bevis.
 • 19. Jordemänniskan kallar oss ‘utomjordiska’ eller ‘stjärne-människor’ eller vad allt hon kan hitta på.
 • 20. Hon pådiktar oss något överjordiskt, och känner oss inte det ringaste.
 • 21. I själva verket är vi människor, precis som jordemänniskan. Skillnaden ligger bara i att vi är henne överlägsna i vetande, vishet och teknik.
 • 22. Väl har jordemänniskan tagit det första – mycket lilla – steget mot rymdfart, men detta innebär intet mer än de första, primitiva försöken.
 • 23. Även om hon kommit fram till månen med raketdrift, har hon dock ännu inte nått ut i världsrymden.
 • 24. På hittillsvarande sätt skulle hon heller inte kunna nå den – därtill fordras ett drivsystem, som förmår att bryta igenom hyperrymden och upplösa de oändliga avstånden.
 • 25. Rum och tid kan inte bemästras genom rum och tid, utan genom det rum- och tidlösa, d.v.s. genom att rum och tid sammanfaller och likriktas till nolltid.
 • 26. Därigenom kan billioner ljusår genomilas på bråkdelen av en sekund – alltså utan egentlig tidsförlust -eftersom nolltiden paralyserar rum och tid.
 • 27. Många bedragare och svindlare påstår att de skulle stå
  i kontakt med varelser från planeter i ert solsystem, och att de t.o.m. skulle ha flugit med i deras strålskepp.

 • 28. Detta är ingenting annat än lögner, ty de flesta av just de stjärnor de nämner är så ogästvänliga, att mänskligt liv där skulle vara omöjligt.
 • 29. På andra planeter däremot är allt liv sedan länge utdött, och åter andra befinner sig i ett stadiun av utveckling.
 • 30. Dock härbärgerar andra solsystem en mångfald av liv, inte bara mänskligt.
 • 31. Formerna av liv är flerfaldiga, såväl mänskliga som animala.
 • 32. Även många former av djur och t.o.m. vaxter har nått fram till en hög livsutveckling.
 • 33. Sålunda finns det arter, som uppnått ett stort vetande och gjort sig fria från det område de levat i, och nu reser omkring i världsrymden. Av och till besöker de också er jord.
 • 34. Många av dem är dock otrevliga medmänniskor, och de lever i ett visst barbari, som är ännu värre än ert.
 • 35. Mot dem ska ni vara på er vakt, ty de bekämpar och förstör allt som kommer i deras väg.
 • 36. Ofta nog har de förintat hela planeter, eller tvingat deras invånare in i barbariskt slaveri.
 • 37. Detta är en av våra uppgifter: att varna jordemänniskorna för dessa varelser.
 • 38. Låt människorna få veta detta, ty den tid rycker allt närmare, då en sammanstötning med dem blir oundviklig.
 • 39. Ytterligare en uppgift gäller era religioner och den därmed förknippade underutvecklingen av människornas psyken.
 • 40. Över allting står blott ett enda, som har makt över varje väsens liv och död.
 • 41. Detta enda är Skapelsen, som lagt allt under sina lagar.
 • 42. Lagar, som är orubbliga, och som äger evig giltighet.
 • 43. Människan förmår skönja dem i naturen, om hon blott bemödar sig därom.
 • 44. De visar henne livets väg, och vägen till andlig storhet, som är livets mål.
 • 45. Men allteftersom människan blir slav under sina religioner och därmed under skadliga irrläror, förkrymper hennes själ mer och mer, för att slutligen föras ned
  i en bottenlös avgrund.

 • 46. Människan borde inse, att en Gud aldrig skulle kunna ikläda sig rollen som Skapelsen, eller bestämma över människans öde.
 • 47. En Gud är blott en härskare och tillika människa, som mäktigt utövar herravälde eller tyranni.
 • 48. Gud är inte Skapelsen, utan blott en av alla de varelser, som utgått ur Skapelsen.
 • 49. Men människan följer sin religiösa vantro, och påstår att Gud skulle vara själva Skapelsen.
 • 50. Hon går dock ännu ett steg längre och påstår, att en vanlig jordemänniska, kallad Immanuel – som medvetet felaktigt även kallas Jesus Kristus – skulle vara Guds son och själva Skapelsen.
 • 51. Fortfarande går olika sekterister i nyare tid än längre, och påstår ting, som kommer det rena vansinnet nära.
 • 52. Som redan nämnts, löper dock strålskeppsbedragare och skojare åstad i samma riktning: Uppenbarligen sprider de i er värld de lögnerna, att vi eller våra bröder och systrar från andra delar av världsrymden skulle komma på Guds (varmed de menar
  “Skapelsens”/Altets) uppdrag som änglar eller dylikt, för att skänka jordemänniskorna den länge efterlängtade friden och trosvissheten, och förmedla till dem Guds ledning och beskydd.

 • 53. Detta är ingenting annat än väl genomtänkta lögner, spridda av sekterister, skojare och bedragare.
 • 54. Ty aldrig har vi utfört sådana uppdrag, och vi skall heller aldrig göra det.
 • 55. Skapelsen själv utövar aldrig befäl, ty den förkroppsligar det mäktigaste i detta universum, och skulle aldrig behöva ta till befallning eller religion.
 • 56. Religion är blott ett primitivt påhitt av människor, anpassat efter ändamålet att styra, undertrycka, samt utsuga andra människor, vilka därigenom endast berövas sin själsliga hälsa.
 • 57. För ut denna sanning i världens ljus, och gör den känd för människorna.
 • 58. Detta är en ytterligare del av vår uppgift.
 • 59. Om inte så sker, förstör mänskligheten långsamt sig själv, och faller offer för ett fullständigt andligt mörker.
 • 60. Vi vet, att du känner till en hemlig, gammal skrift, vars original tyvärr har blivit förstört genom ovarsamhet av den person, som vi gav vårt uppdrag till – han som var din vän, och som tyvärr svek av rädsla.
 • 61. Sprid översättningen av denna skrift, ty den är i själva verket den enda äkta, och den innehåller inte någon lögn.
 • 62. Och som vi vet, skriver du också på en bok om denna skrift, och om den verkliga sanningen.
 • 63. För oss verkar detta vara den viktigaste bok, som någonsin skrivits av en människa på er jord, även om den är hård i sitt språk, och kommer att möta hat.
 • 64. Den förmedlar dock sanningen till jordemänniskorna, även om den innehåller en del spekulationer.
 • 65. Men i stort sett förmår den att bryta ner religionens vansinnigheter, eller åtminstone stämma till eftertanke.
 • 66. Den är ett utomordentligt bra verk, och du bör göra det tillgängligt för människorna.
 • 67. Jag har nu meddelat tillräckligt mycket för denna gång, men det får inte bero med detta.
 • 68. Många ytterligare kontakter skall följa på denna första, och jag kommer att kalla på dig i sinom tid.
 • 69. Men också genom tankeöverföring – det ni kallar telepati – skall jag sätta mig i förbindelse med dig, och lämna mer information.
 • 70. Var inte orolig för att kontakterna tagas på olämpliga tider – det sker bara när det passar dig.
 • 71. Jag vet att värdera din speciella natur och din självständighet, och därför kommer jag alltid att rätta mig efter dina förhållanden.
 • 72. Så småningom kommer du att få tillfälle att träffa mig
  i mitt strålskepp, och då kan vi också gora rymdresor tillsammans.

 • 73. Men för närvarande är detta inte möjligt på grund av vissa beklagliga händelser.
 • 74. Men därom skall jag noggrant orientera dig vid ett senare tillfälle.
 • 75. Så lev nu väl till nästa gång, då jag kommer att ge dig ytterligare viktig information.
 • 76. Men i stort sett kommer konversationen i
  fortsättningen inte att bli så ensidig som i dag, då jag bara skulle ge dig upplysningar.

 • 77. 1 fortsättningen skall varje samtal förlöpa helt normalt, med frågor och svar.
 • 78. På återseende, och det snart.
 • 79. Hej!