Semjase er navnet på en kvinne fra planeten Erra i Pleiadene.
Hun hadde fysiske møter med Billy Meier i Sveits på 70 tallet.
På disse møtene forklarte hun Meier flere ting. Blandt annet om
hvilke åndelige filosofi de har på Erra. Meier skrev så ned denne kunnskapen.

Semjase understreker at en må se på henne som en hvilke som helst person.
Hun ønsker bestemt ikke å bli dyrket som en halvgud. 
Hun arbeider fortiden med et større program som den Galaktiske Føderasjon
har i forbindelse med tilnærmingsprosessen ovenfor de jordiske sivilisasjoner.